Bankdata: 13 banker, men fælles retning med roadmapping


 

Det er vigtigt for Bankdata, der er ejet af og leverer it-systemer til 13 banker, at styrke sin interne kommunikation og dialog med ejerne/kunderne for bedre at kunne inddrage disse, skabe tætte relationer og fælles retning. Bankdatas værktøjskasse er derfor blevet udvidet med en roadmapping-proces skabt med bistand fra Lakeside på baggrund af arbejdet med konkrete Bankdata-cases. Gennem forløbet har Bankdata tilegnet sig en ny kompetence hvor de fremadrettet kan udnytte roadmapping-processen til dialog og samarbejde på tværs af baggrunde og erfaring.

Lakeside har faciliteret udviklingen og implementeringen af en roadmapping-proces for Bankdata med henblik på at styrke den interne kommunikation og dialog med kunderne. Roadmapping giver Bankdata og deres kunder et fælles sprog og platform, udviklet gennem en tilpasset roadmapping-proces der har fokus på Bankdatas konkrete behov. Lakeside har bistået med at udvikle denne proces og samtidig skabe et kompetenceløft der gør Bankdata i stand til at få udbytte af roadmapping-teknikken, også fremover. Roadmapping er derved blevet en del af Bankdatas naturlige værktøjskasse som de vil udnytte specielt til facilitering af strategiske tiltag.

Jeg havde to målsætninger, for det første ville jeg gerne have “roadmapping” ind under huden således at jeg kan anvende det i facilitering af specielt strategiske tiltag og for det andet havde vi et konkret projekt vi gerne ville løse i forløbet.

Ole Laugesen, Underdirektør og kundechef, Bankdata

Bent Bilstrup fra Lakeside har på baggrund af sin viden og erfaring inden for roadmapping faciliteret processen hvor Bankdata har arbejdet med den konkret case og fået udnyttet mulighederne i brugen af roadmapping.

Roadmapping handler om afstemning af horisonter: Hvad ved vi om vores forretning og vores teknologier og hvad forventer vi og vores partnere omkring os i forhold til fremtidens muligheder og krav? Og det var præcis her Bankdata kunne se anvendelsen af roadmapping. Roadmapping går ind som proces og metode og sætter en frugtbar ramme op for at samarbejde og afstemme forventninger og horisonter. Produktet er en række meget visuelle resultater i form af roadmaps, som gør det både sjovere og nemmere at kommunikere komplekse sammenhænge og mulige strategiske veje ind i fremtiden.

Bent Bilstrup, Lakeside

 

Radar og roadmap til visualisering og kommunikation

Radar og roadmap til visualisering og kommunikation

 

Forløbet med case-arbejdet var tilrettelagt som en iterativ proces med korte sprint for at fastholde deltagernes fokus og skabe synlige resultater. Omkring Bankdatas udbytte af forløbet udtaler Ole Laugesen:

Jeg indrømmer blankt, at jeg syntes at det var en hård proces, men helt nødvendig. Og øvelse gør mester – det virker og er ikke længere så tung en proces. Tværtimod – det sikrer at der er taget stilling til alle centrale spørgsmål, og man får taget aktiv stilling til eventuelle fravalg.

Ole Laugesen, Underdirektør og kundechef, Bankdata

Proaktiv adfærd til værdiskabelse

Roadmapping inviterer til dialog og kan gennem visualisering give personer med forskellige baggrunde et bedre udgangspunkt for deres fælles opgave. Udnyttelsen af roadmapping har derved gjort Bankdata i stand til at skabe en dialog med deres kunder i modsætning til blot at være systemleverandører. Bankdata kan gennem roadmapping hurtigere klarlægge deres kunders behov og samtidig rådgive dem omkring udnyttelsen af teknologi i deres bankdrift. Derved er Bankdata blevet mere proaktive i dialogen med deres kunder og kan skabe mere værdi for alle parter. Roadmappet giver Bankdata og deres kunder et fælles sprog og en platform at arbejde ud fra. Alt dette optimerer samarbejdet og skaber en fælles forståelse for den situation der arbejdes med.

Vi vil bruge det aktivt i specielt de større strategiske projekter. Det sikrer, at vi får vendt alle sten på vejen og får rigtig gode diskussioner der sikrer et fælles verdensbillede.

Ole Laugesen, Underdirektør og kundechef, Bankdata

Roadmapping-processen som Bankdata arbejder med er funderet i en agil tilgang med korte sprints og fokus på hurtige, operationelle og synlige resultater. Dette bidrager til at skabe fremdrift og fastholde deltagerne. Inddragelsen af Lakeside som facilitator med kompetence og erfaring indenfor roadmapping tilfører processen viden og inspiration, samt sikrer at både case-arbejdet og kompetenceløftet er i fokus. Inddragelsen af Lakeside som neutral facilitator gav også mulighed for at Bankdata kunne deltage i processen på lige fod med deres kunder.

 

Arbejdet med roadmapping i Bankdata tog udgangspunkt i workshops

Arbejdet med roadmapping i Bankdata tog udgangspunkt i workshops

Uudnyttet potentiale i roadmapping

Der findes en lang række modne værktøjer og velafprøvede processer i forhold til roadmapping, scenarier og analyser som virksomheder potentielt kan kapitalisere på. Roadmapping er en open-end approach som fungerer som et godt afsæt i en indledende og kaotisk fase hvor slutproduktet er åbent. For mere inspiration omkring roadmapping og hvorledes Lakeside kan bistå i processen se link i øverste højre menu.

Fakta -Roadmapping i Bankdata

Forløbet med roadmapping-processen strakte sig fra efterår 2012 til forår 2013. Processen var tilrettelagt med fem iterationer af 2-3 ugers varighed.

Bankdata udvikler it-løsninger, der understøtter alle relevant forretningsområder i pengeinstitutterne lige fra netbank og pengeautomater til rådgivernes værktøj og sikkerhed. Bankdata har 650 ansatte, som fortrinsvis har en bank- og it-faglig baggrund.

Kontakt hos Bankdata

Ole Laugesen | ola@bankdata.dk | +45 7924 2812

Kontakt hos Lakeside

Bent Bilstrup | btb@lakeside.dk | +45 2326 2229

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.