Billig og enkelt formidling af roadmaps med Screencasts


 

Roadmaps er ofte videntunge, og det komplette overblik ligger ofte kun hos processens facilitator eller ledelseskredsen. Dette giver en stor udfordring, når roadmappets indhold skal kommunikeres og effektueres. I dette indlæg giver vi et bud på, hvordan screencasts kan understøtte kommunikation fra en-til-mange.

Det kan være en udfordring at få sine roadmaps kommunikeret. Ofte består et roadmap af rigtig, rigtig mange informationer, som det kan være svært for modtagergruppen at navigere i, hvis de ikke direkte selv har været deltagende i frembringelsen af dem. Hvordan får man de rigtige pointer fremhævet og hvordan laver man – billigt og enkelt – en formidlingsplatform, hvor man fx ikke behøver være synkrone – altså være i samme rum på samme tid – men hvor modtageren når det passer selv rekvirerer en gennemgang eller uddybning? Med Screencasts kan man komme et stykke af denne vej. For en stor dels vedkommende handler det måske mest om at bide hovedet af sin egen forfængelighed og bare gøre det. Selv produktionen af en screencast klares i dag meget enkelt med gratis eller meget, meget billige værktøjer.

Trin 1: Ha’ en plan og noget at fortælle

Det vigtigste er sådan set, at du har en plan: Hvad vil du have formidlet? Så en drejebog er en god ting at lave på et helt overordnet niveau. Så skal man have noget indhold, der præsenterer sig bare nogenlunde. Det kan være slides eller andre måder at visualisere roadmappets elementer på. Men det er vigtigt at dette er forberedt på forhånd og også har en vis kvalitet. Fx er det godt at huske på at opløsningen på din endelige screencast som brugeren kommer til at se måske ikke er helt så høj som det du selv ser på skærme. Brug derfor lidt større typer/fonte end du normalt ville gøre og simplificér dit budskab med mindre tekst og flere illustrationer i en god størrelse.

Trin 2: Produktion – enkle rekvisiter

Selve produktionen af en screencast handler om at sætte sig ned foran sin pc med materialet på skærmen, sin drejebog, et screencast-program og en mikrofon. Husk, at du kan pause, tage om og redigere, så få pulsen ned og sæt dig et sted med ro omkring dig.

Nedenfor er et eksempel fra en screencast af et roadmap, der er lavet på baggrund af EU’s roadmap for Ambient Assisted Living (AAL). Du vil muligvis også bemærke, at screencasten er delt op i dele. Igen for at hjælpe modtageren til at kunne vælge sit fokus efter behov og interesse. Her er dog kun vist del 2.

Trin 3: Publicering

Screencast kan som vist her på en kosteffektiv måde opsummere og formidle selv ret komplekse roadmaps. Dels fordi man naturligvis er nødt til i sin narrative økonomi at skære en del væk – man kan og skal ikke fortælle alting – og dels fordi man ofte udpeger 3-4 highlights, som man arbejder mere i dybden.

I dette tilfælde er det et omfattende roadmap fra EU på 121 sider der er kondenseret til ialt ca. 30 minutters screencast. Screencasten skal bruges som introduktion til det store roadmap og give modtageren et overblik og en chance for at fokusere de rigtige steder i det bagvedliggende roadmap.

Fakta - Screencast: gode tips og værktøjer

Der findes masser af værktøjer, der kan hjælpe med at lave screencasts. På denne wiki-side er en opdateret liste med værktøjer og deres features. Det er lidt en jungle, men rådet er at finde sig et værktøj, som man magter og så blive ved det. Kvalitet kommer med øvelse og godt indhold – ikke værktøjet.

Et bud på 3 værktøjer:

For den kræsne, der er betalingsvillig: ScreenFlow er et mac-only produkt og koster penge. Det er lækkert og nemt at bruge og så har det indbygget en god editor, så man kan færdig-redigere sin screencast i samme arbejdsgang.

For den teknisk kyndige: VLC media player er gratis, open source og kører på stort set alle platforme.

For rigtig mange: ActivePresenter findes både i en gratis og en kommerciel købe-version. Det er Windows-only og gør selv i den gratis version jobbet et langt stykke hen ad vejen.

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.