Bootstrap dit roadmap for teknologi og forretning


 

Det er vanskeligt at give en korrekt og præcis dansk oversættelse af roadmap. Køreplan er muligvis en god betegnelse og bærer da også nogle af de vigtige kendetegn for et roadmap: En udpegning af en række udviklingsretninger set i et tidsligt perspektiv. I højre menu af denne side kan du downloade en bootstrap, så du selv kan komme igang med at roadmappe. Roadmapping er den planlægningsproces, der drevet af et forventeligt behov i morgendagens markeder, frembringer ét eller typisk flere roadmaps. Roadmaps der hjælper virksomheder til at identificere, udvælge og udvikle teknologialternativer til at opfylde fremtidige service, produkt eller operationelle behov.

Den lille guide giver dig et hurtigt bud på, hvordan du kan designe, planlægge og facilitere processen med at udvikle roadmaps i 8 skridt. Altså hvordan du samler et team til at udvikle en ramme, der kan organisere og præsentere informationer, som tilsammen danner en ramme der kan hjælpe jer til at træffe mere rigtige beslutninger. Fx omkring timingen af jeres investeringer i teknologi og bedst mulig udnyttelse og udbytte af disse investeringer i dit projekt. På dette link kan du downloade bootstrappen.

Bootstrappen er udgivet under open source licensen Creative Commons (CC), hvilket betyder at du frit kan bruge og dele bootstrappen med andre – bare du bibeholder referencen til opdraget og iøvrigt beholder den i CC-licensen. Du er i målgruppen for denne guide, hvis du fx er projektleder, it-arkitekt eller beslutningstager. Uagtet din stillingsbetegnelse er denne guide relevant, hvis du har et løbende behov for at kunne kommunikere, koordinere og validere forretnings- og teknologistrategiske beslutninger.

Et roadmaps anatomi

Et roadmap er en visualisering af den nuværende situation set i forhold til en række udviklinger, der rækker ind i en nær og lidt fjernere fremtid. Roadmaps kan udspænde sig over få år til flere årtier. Det primære formål med et roadmap er ikke at gøre dig i stand til at forudsige, hvad der præcis kommer til at ske i en nær eller fjern fremtid. Formålet er snarere at gøre dig i stand til at afstemme en række tendenser og udviklinger i et verdensbillede, som du så kan gøre brug af i forhold til din organisation, gruppe eller projekt.

Værdien for dig er at du kan bruge roadmaps til at du og din omverden arbejder jer frem imod en mere synkron opfattelse af teknologiers modenhed, strategiske retning og produkter/services livstidscyklus. Dermed står du langt stærkere, når det uventede indtræffer – for det gør det altid! Nye teknologier bliver introduceret, markeder falder bort eller regulativer kommer til på baggrund af ting der sker i den virkelige verden: Terror eller askeskyer lammer lufttrafikken og giver videokonference-systemer et boost eller oliekatastrofer skærper kravene til olieselskaber og giver varslingsteknologier en markedsmæssig driver. Det er jo alt sammen ting, man ikke overhovedet kan forudse sker, ligesom der dukker nye teknologier, konkurrenter eller kundekrav op, som man måske heller ikke lige havde set komme.

Med solide roadmaps er du langt mere robust stillet i forhold til at overskue konsekvenserne af sådanne disruptive påvirkninger uanset deres skala og rækkevidde

Eksempel på et oversigtsroadmap

Eksempel på et oversigtsroadmap

 

Figuren ovenfor illustrerer en typisk informationsarkitektur for et roadmap. Roadmappet opdeler sig i en række abstraktionslag, med de mest overordnede øverst og de mest detaljerede tættest på organisationens virkelighed: Ressourcer, kompetencer og enkelt-teknologier. De øverste lag sætter typisk en række drivere i værk i en bevægelse nedad og nedefra sker der typisk en strømning af fx nye teknologier eller organisationsformer, der hele tiden muliggør eller understøtter de overliggende lag. Tiden er et vigtigt element i informationsarkitekturen for roadmappet. Roadmappet forsøger ofte at tegne et billede af, hvad den kendte situation er lige nu (AS-IS) og peger frem mod en fremtid – en vision, et scenarie eller et TO-BE – som man forsøger at udpege én eller bedre flere mulige veje frem imod. På figuren er i højre side angivet de typiske profiler, som man oftest ser abonnerer på forskellige dele af roadmappet: Projektlederen kan sikkert bedst genkende produkt eller projektet-lagene og de relaterede teknologifamilier. Men det betyder ikke, at projektlederen eller udvikleren ikke med stor fordel både kan bidrage og finde nytte fra de øverste mere forretningsmæssige eller socio-økonomiske lag, hvor ellers ledelsen nok vil se deres verdensbillede bedst afspejlet. Gevinsten ved roadmaps er netop, at de er fortrinlige til at afspejle og kommunikere andres teser eller opfattelser af væsentlige dynamikker eller betydelige teknologier samt deres modenhed. Et roadmap er heller ikke én ting. Et roadmap kan være begrænset til en teknologi eller en produktfamilie. Det kan favne en hel virksomheds organisation, services og teknologier i et corporate roadmap og det kan gå videre og favne hele markeder og sektorer i samfundet. Her nærmer vi os den genre man normalt benævner fremsyn eller foresights og bevæger os lidt udenfor kontekst af denne lille guides formål. Når man taler om ”et roadmap” så består det i virkeligheden af flere elementer:

1. Det overordnede meta-roadmap

 

Illustration af et overordnet meta-roadmap

Illustration af et overordnet meta-roadmap

Kan være på én side eller slide og kommunikerer uden detaljer de mest overordnede sammenhænge, trends og drivers. Bruges i mange sammenhænge overfor interne og eksterne interessenter som en del af strategi, markedsføring eller intern ledelseskommunikation.

2. Uddybende og støttende roadmaps

 

Illustration af underroadmaps

Illustration af underroadmaps

Kan hver især være på én side eller slide og redegør i form af et sub-roadmap for udviklingen af fx en produktfamilie, en teknologifamilie eller en kompetenceklynge. Bruges til at ”zoome” ind på udpegede vigtige dele af det overordnede roadmap og kan bruges alt efter det publikum, man skal præsentere roadmappet for.

3. Uddybende og detaljerede roadmap-rapporter

 

Roadmap-rapporten samler del-roadmaps, kilder samt de overordnede

Roadmap-rapporten samler del-roadmaps, kilder samt de overordnede

Hver især udtrykt i et separat, selvstændigt dokument, der kan bruges individuelt og i sammenhæng med resten af det overordnede roadmaps artefakter. Kvalificerer og kvantificerer roadmappet med detaljer og data i det omfang det er muligt at tilvejebringe.

Et roadmap er en meget visuel og illustrativ ting. Et stor del af kvaliteten i et roadmap ligger i dets egnethed og evne til at kommunikere. Derfor fylder det formmæssige udtryk forholdsvis meget i udviklingen af roadmapping-processen og det er bestemt ikke noget man skal undervurdere værdien af: Roadmaps der er flotte, afrundede og harmoniske kommunikerer bedst og inviterer også til at blive brugt og genbrugt i andre sammenhænge. Det gør ikke noget at betragte selv meget teknisk funderede roadmaps som en del af den interne og måske eksterne markedsføring: De fortæller i overskuelig form, hvad man laver, hvorfor man laver det, hvem man laver det for og hvad man har tænkt sig at koncentrere sig om i fremtiden.

4. Et roadmapping forløb

Sådan kan et roadmap-forløb se ud i form af en række iterationer. Liniernes tykkelse illustrerer, hvordan

Sådan kan et roadmap-forløb se ud i form af en række iterationer. Liniernes tykkelse illustrerer, hvordan

Et roadmapping forløb kan tage alt fra en eftermiddag til flere uger. Derfor er det også vigtigt at du afstemmer forventningerne til interessenterne inden du kaster dig ud i det. Ovenfor er vist et eksempel på et forløb og hvordan kræfterne er prioriteret: Der er fokus på de øverste, overordnede dele af roadmappet i starten – angivet med tykke streger – mens man i 2. iteration skifter fokus til de mere teknologi og produktnære lag. Om et øjeblik går vi mere detaljeret igennem, hvordan man kan skrue et forløb sammen. I figuren nedenfor er vist et forløb, der i 3 iterationer over en ca. 6 uger gennemfører udviklingen af et roadmap – og nej, det er ikke 6 uger på fuld tid for alle involverede. Download bootstrappen for at komme i gang med dit eget roadmap for din organisations teknologi-base og forretning. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Danmark Licens.

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.