Fremdrift i modvind – kan man det?


 

Der har været blæst om den digitale signatur – mest af den slags der kommer forfra. Men Regionerne med RSI i spidsen har taget udfordringen op og har med bistand fra Lakeside fået fremdrift og styrket kommunikationen med leverandøren af den digitale signatur – DanID. Opgaven har været at få skabt øget fremdrift i den store opgave det er at få udrullet og implementeret den digitale medarbejder-signatur hos 50.000 af regionernes medarbejdere. Dette kræver en god del forståelse for både det organisatoriske, det tekniske og det projektmæssige håndværk.

Alle danske virksomheder får en ny digital medarbejdersignatur – NemID til Erhverv – som offentlige og private virksomheder fremover kan bruge til sikker elektronisk kommunikation og identifikation. Det var derfor oplagt for regionerne i Danmark at kombinere den nye digitale medarbejdersignatur med en række ønsker til deres administration af brugere og krav til anvendelsen af digitale medarbejdersignatur i en række centrale sundhedsservices som det Fælles Medicin Kort (FMK) samt videreudviklingen af SEI (Sundhedsstyrelsen Elektroniske Indberetning).

Selvom det selvfølgelig øgede kompleksiteten og risikoen noget, så var det oplagt for os at forsøge at slå flere fluer med ét smæk her. Den nye medarbejdersignatur var oplagt at tænke ind i forhold til vores brugeradministration af især vores sundhedspersonale, fordi en række af de nye nationale og centrale sundhedsservices stiller krav om anvendelse af signaturen. 

Torben Kleinschmidt, teknisk projektleder hos Koncern-it, Region Nordjylland

Fælles krav til den digitale medarbejder-signatur

Lakeside har bistået regionerne med at formulere deres fælles krav til NemID til Erhverv og har i samarbejde med IT- og Telestyrelsen (Nu Digitaliseringsstyrelsen) sikret, at disse krav er blevet repræsenteret og inkluderet i den samlede kravspecifikation til den nye medarbejdersignatur.

Leverancen af NemID til Erhverv er imidlertid blevet udsat af flere omgange og projektet har dermed skullet forholde sig til en ny virkelighed uden den nye medarbejdersignatur, men med krav fra flere services og systemer om at man kunne benytte den gamle digitale medarbejdersignatur.

Det har jo konsekvenser, når et så centralt element som den nye medarbejdersignatur bliver forsinket. Det var også en del af vores risikobillede. Imødegåelsen var at vi jo så måtte sikre, at flere store projekter i regionerne bl.a. det Fælles Medicinkort og flere indberetningsløsninger fortsat har kunnet basere sig på den gamle medarbejdersignatur. Den aktivitet satte vi så i værk så vi kunne bevare fremdrift og var klar til at migrere til den nye medarbejdersignatur, når DanID meldte den klar.

Torben Kleinschmidt, teknisk projektleder hos Koncern-it, Region Nordjylland

Lakeside har på vegne af regionerne medvirket til at sikre, at webservices og en ny variant af udstedelsesproceduren for den eksisterende medarbejdersignatur er blevet implementeret, så fx FMK’s krav om straks-udstedelse af signaturer kunne imødekommes.

Fremtidssikring og fleksibilitet

Resultatet har været fleksibilitet: regionerne har kunnet implementere en række store projekter uanset hvilken version den digitale medarbejdersignatur har. Samtidig har man opnået den fremtidssikring, der ligger i at regionernes specifikke krav til medarbejdersignaturen i såvel den gamle som den nye version NemID til Erhverv blevet implementeret.

Lakeside har trukket på den store erfaring vi har omkring sikre infrastrukturer med OCES og digitale signaturer. Men først og fremmest er det kompetencerne omkring at få fremdrift i projekterne og koordinere aktiviteterne mellem leverandør og kunde, der har været værdifulde.

Fakta - Forberedelse til NemID til Erhverv for regioner

Den nye medarbejder-signatur NemID til Erhverv forventer man bliver lanceret sommeren 2012.

Det har Lakeside bistået RSI med:

– Intern og ekstern projektledelse

– Kravspecifikation og kravopfølgning

– Sparring med projektorganisation

– Leverandørstyring

Kontakt hos Lakeside: Jørgen Hougaard | joh@lakeside.dk | +45 3063 6339

Kontakt hos Region Nordjylland: Teknisk projektleder Torben Kleinschmidt

 

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.