Hvor er vejen til millionerne i velfærdteknologien?


 

8 virksomheder fra den nordjyske IKT-klynge satte sig for at kortlægge og finde en mulig vej ind til det marked for velfærdsteknologi, som fra flere sider bliver udråbt som et kolossalt vækstmarked for danske virksomheder. Det blev en tur, der førte dem vidt omkring og som gav ny erkendelse og klare anvisninger på, hvor vejen i hvert fald ikke går hen. Her kan du læse hvordan Intelligent Systems A/S oplevede turen og hvordan virksomhederne støttede hinanden igennem forløbet og en mulig besvarelse af spørgsmålene: Er der et marked for os omkring velfærdsteknologi? Hvor stort er det og hvor ligger det?

Niki Nicolas Grigoriou har græske aner – det afslører navnet hurtigt – men der er ikke meget græsk sol og varme i luften denne fredag formiddag i Hadsund. Vi efterlader støvregnen og den novembergrå himmel udenfor og går indenfor hos én af Nordjyllands små innovative virksomheder: Intelligent Systems A/S.

Niki tager imod og viser rundt i Intelligent Systems hyggelige lokaler med udsigt til Mariager Fjord. Han er én af stifterne og administrerende direktør for Intelligent Systems. Intelligent Systems har sammen med 7 andre virksomheder deltaget i et intensivt forløb der skal afdække vejen ind til vækstmarkedet for velfærds- og sundhedsteknologi. Forløbet er blevet iværksat og arrangeret af BrainsBusiness – ICT North Denmark. BrainsBusiness er et såkaldt erhvervsklyngeinitiativ, der arbejder for at støtte og udvikle det nordjyske IKT-erhverv.

Målet har været at styrke netværket blandt virksomhederne og arbejde fokuseret på at få synliggjort de muligheder og barrierer der er i markedet for sundheds- og velfærdsteknologi. Markedet er fra flere sider bliver udpeget som et vækstmarked der burde ligge godt for dansk erhvervsliv. Men gør det nu også det? Er det bare at gå i gang med at dyrke markedet og starte sin teknologi- og projektudvikling? Vil markedet – drevet af fremtidens behov for sundheds- og velfærdsydelser – så automatisk åbne sig for én?

Nyt marked stiller krav om ny viden

Intelligent Systems leverer software til automatiserings- og styringssystemer til industriel anvendelse og har været én af initiativtagerne til virksomhedsnetværket for intelligent logistik som nu drives i regi af BrainsBusiness. Netværket har været vært for forløbet, hvor virksomhederne igennem et technology roadmapping forløb har afdækket det markedsmæssige potentiale for logistikvirksomheder og udpeget mulige veje ind i markedet for sundheds- og velfærdsteknologi.

Teknikker som balanced scorecard er blevet brugt i forløbet

Teknikker som balanced scorecard er blevet brugt i forløbet

Intelligent Systems er en lille virksomhed og vi er dybt afhængige af at være korrekt placeret i værdikæden i vores projekter. Vi er også afhængige af, at vi har et godt netværk, da ens egen opfattelse af markedet og omverdenen godt kan blive alt for enstrenget, hvis man er alene – man får simpelthen ikke den bredde i sin indsigt som er nødvendig. Især ikke hvis man vil begive sig ind i et nyt marked.

Niki Nicolas Grigoriou, stifter og administrerende direktør, Intelligent Systems


Der er i øjeblikket et ekstremt fokus på teknologier og løsninger der kan bidrage til løsningen af det dilemma vi som samfund står overfor: Vi bliver flere med et behov for sundheds- og velfærdsydelser, men der er færre hænder og ressourcer til at løfte opgaven. Det er en udfordring hvori intelligent logistik og optimeringsløsninger bør have en central plads.

Vejen ind til velfærdsteknologien – er den der?

Intelligent Systems har allerede høstet de første projekterfaringer indenfor Sundhedsområdet, men er meget bevidst om at skal den del af projektporteføljen være større, så kræver det et strategisk sigte:

Selvom vi er en lille teknologivirksomhed så bruger vi faktisk en del kræfter på at tænke og arbejde med tingene på et strategisk niveau. Vi har teknikker som balanced scorecard i værktøjskassen, men på området for sundheds- og velfærdsområdet er vi nødt til at søge eksterne partnerskaber og netværk – det er lidt svært at brainstorme bare med sig selv…

Niki Nicolas Grigoriou, stifter og administrerende direktør, Intelligent Systems


Niki Grigoriou er også klar i mælet om hvad han havde af forventninger til forløbet:

Det er en udfordring at håndtere kompleksitet og vi risikerer ikke at se rigtigt i forhold til markedet og de tekniske løsninger vi skal levere. Jeg synes dette forløb har været spændende fordi vi har været 7 virksomheder, der sammen skulle tegne et fælles roadmap for hvordan vi så vejen frem og hvilke barrierer vi kunne se – og ikke kunne se! Ambitionen har jo været at vi i netværket – med en fælles indsats og på et neutralt grundlag – kunne skabe et fundament for fremtidigt samarbejde. Det er jo spændende om vi kan løfte den opgave og om vi nu ser mere ens på markedet for sundheds- og velfærdsteknologi nu hvor vi har et fælles roadmap. Det vil vise sig. For mig er der ingen tvivl om at vi nødvendigvis må samarbejde for at få et mere stabilt fodfæste.

Niki Nicolas Grigoriou, stifter og administrerende direktør, Intelligent Systems

Et landskab for Sundheds- og velfærdsteknologi

Markedsoverblikket som virksomhederne sammen med repræsentanter fra BrainsBusiness og Aalborg Universitet har skabt, tegner et landskab for hvilke drivere, barrierer og teknologianvendelser dette marked består af ud fra et industrielt perspektiv over de næste 5 år. Forløbet har igennem 5 iterationer gradvist tegnet et mere og mere detaljeret billede, som virksomhederne har kunnet tage med hjem og implementere i deres egen forretnings- og strategiudvikling.

Vi har villet introducere en aktivitet, der var fokuseret på ny forretningsskabelse! Med dette roadmap-forløb har vi haft en ambition om, at virksomheder, der måske til daglig er konkurrenter indenfor deres nuværende markeder, vil sænke paraderne og åbne sig for nye innovationssamarbejder indenfor sundheds- og velfærdsteknologi. Nu må vi så se om nogle af virksomhederne kan se en strategisk interesse i at samle handsken op, men forløbet har i hvert fald synliggjort et potentiale.

Lars Horsholt Jensen, projektleder for BrainsBusiness – ICT North Denmark

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.