Kursus på Cambridge University – Strategisk Roadmapping


 

I Lakeside har vi længe arbejde aktivt med Strategic Roadmapping som formel metode og disciplin. For at styrke vores interne kompetencer på området, genbesøgte Bent, Bjarne og Mikkel i juni måned Cambridge University og deres to-dages Strategic Roadmapping-kursus.

Det er ikke første gang at Lakeside besøger Cambridge University og deres to dage lange Strategic Roadmapping-kursus på Institute of Manufacturing (IfM). Mens Bent ved tidligere lejligheder har besøgt instituttet, var det for Bjarne og Mikkel deres første officielle kursus i strategisk roadmapping.

Så hvorfor lige et kursus i Roadmapping?

I Lakeside er der gode og mange erfaringer med at arbejde med Strategisk Roadmapping som formel disciplin – både internt i forbindelse med virksomhedens eget strategiske roadmap og eksternt hos kunder og kolleger. Vi har flere gange set den forskel, som metoden kan være med til at gøre i den strategiske planlægningsfase, og tror på, at den er anvendelig i langt de fleste sektorer, programmer og projekter. En af de store styrker ved Cambridge’s tilgang til roadmapping er, at man i de seneste 10 år har haft fokus på at gøre metoden mere tilgængelig. Dette markerer sig bl.a. ved, at metoden er blevet mere skalerbar, hvilket falder godt i hak med tiden agile tendenser.

Fleksibilitet og konsensus

Roadmapping er ikke et mirakelmiddel, der får alle problemer til at forsvinde, men et fleksibelt rammeværk, der kan bidrage til at skabe konsensus og beskrive rationalerne bag (ofte flyvsk formulerede) strategiske indsatser. I sin enkleste form gøres dette ved at en roadmapping-proces (på så lidt som 2 timer) danner ramme om en udtømmende, retningsgivende dialog blandt en gruppe af den aktuelle organisations medlemmer.

En typisk opstarts-workshop ser derfor således ud:

  1. Identifikation af behov, trends og tendenser i forretningen/hos kunden
  2. Brainstorm på relevante løsninger (produkter/services) der kan imødekomme behov fra pkt. 1
  3. Identifikation af nødvendige ressourcer/kompetencer der kan “enable” leverancen af løsninger fra pkt. 2

Elementerne i disse tre “lag” holdes sammen i et strategisk roadmap, hvorved en række mulige udviklings-ruter og rationaler fremkommer. Når vi bruger strategisk roadmapping arbejder vi med andre ord med strategi mere end med planlægning, idet vi breder ud og rationaliserer, mere end vi lægger os fast på konkrete løsningsmodeller. Samtidig er et roadmap en mulighed for at visualisere og synliggøre disse strategiske elementer i et sammenhængende og retningsgivende format.

Institute of Manufacturing – Roadmappings europæiske højborg

Cambridge University, og selve Cambridge by, kan tilbyde en helt unik ramme for læring. Byen har siden 1200-tallet huset det efterhånden meget berømte universitet, og hele byen beskæftiger sig med én ting: at drive dette universitet, og understøtte alle funktioner omkring dette. Det betyder, at man som gæst, der fx følger et kursus, oplever en særlig fokuseret stemning og indstilling.

Cambridge University og IfM har med deres forskning og applikering af strategisk roadmapping etableret sig som et fyrtårn på området, med nogle af de bedste hoveder på dette felt. Disse kompetencer fik vi som kursusdeltagere lov at opleve på nærmeste hold over de dage workshoppen varede. Robert Phaal og Clive Kerr havde tilrettelagt et fyldigt program, der i en tilpas blanding af teori og praktisk workshopping tog os igennem strategisk roadmapping som disciplin, samt visualisering som værktøj for strategisk planlægning. Kursus-holdet bestod af ca. 25 personer fra det meste af Europa fordelt på R&D-funktioner, rådgivere og offentlige organisationer – alt i alt en god blanding af kompetencer og erfaring.

Det lyder simpelt, men…

På trods af at de grundlæggende idealer og ideer bag disciplinen er lette at tilegne sig, så står det efter kurset også klart for os, at roadmapping som formel disciplin er udfordret på flere områder.

“Roadmap”-begrebet er slidt

Der er ingen tvivl om, at begrebet “roadmap” er slidt. Vi hører tit, at folk “lige laver et roadmap for X” – typisk en feature-liste eller et avanceret Gantt-diagram. Dette er formelt ikke roadmapping, for nu at snobbe lidt. Dette udfordrer naturligvis vores forståelse af begrebet, og den værdi vi ved, at roadmaps kan være med til at skabe.

Det er næppe vores opgave at “opdrage” folk, eller fortælle dem hvad de må og ikke må kalde for roadmaps. Alligevel har vi en ambition om, at roadmap-begrebet kan bæres videre i sin måske lidt akademiske form, da det er her, at guldet er gravet ned! Det har kurset på Cambridge, og præsentationen af noget af de nyeste forskning på området, gjort klart for os.

Agil er in – planlægning er yt

I 90’erne var det innovation, i 00’erne var det digitalisering og i 10’erne er vi så nået til disruption. Disruption er på alles læber, og begrebet sidestilles ofte med, at det er umuligt at regne noget som helst ud, fordi den teknologiske udvikling går så hurtigt som den gør. Hermed overflødiggøres planlægning, fordi vi har for travlt med overhovedet at følge med i første omgang. Hermed opstår en hønen-og-ægget-situation.

Med roadmapping søges der væk fra en tung “nu regner vi den lige ud fra start”-proces, og mod en mere inkluderende, iterativ proces bygget på dialog og workshops. Formålet med roadmapping er dels at definere det landskab af teknologier og drivere der omgiver organisationen, og dels at vælge de rette elementer af dette landskab ud, for dermed at skabe konsensus om de kritiske stier organisationen bør holde sig på.

Således arbejder man sig med roadmapping væk fra top-styrede strategiprocesser, og betragter i stedet alle organisationens aktiver (ansatte, projekter, teknologier mv.) som informationskilder til den strategiske proces, der i øvrigt antages at være en affære der konstant er i udvikling og forandring. Hermed ikke sagt at roadmapping er et helt unikt påfund, men snarere en af mange metoder, der har vist sig holdbar over de seneste mange årtier.

Med roadmapping antager man derfor, at strategi er mere end blot et slut-produkt. Strategi er altså ikke noget man har – men noget man gør!

Udgangsbønnen.

Strategi er uden tvivl et centralt element i enhver virksomhed eller organisation. I Lakeside ønsker vi at arbejde imod et paradigme hvor strategi-begrebet er et udtryk for nysgerrighed, inklusion og ansvarlighed. Vi vil væk fra de tunge rapporter, som ingen alligevel får læst, og i stedet arbejde på at skabe et rum for dialog og diskussion. Vi mener, at roadmapping bidrager til at skifte et meget teksttungt paradigme vi ofte ser i forbindelse med større (digitaliserings)strategier ud med en mere agil og involverende tilgang til fastholdelse af viden.

Med roadmapping som metode mener vi, at langt de fleste virksomheder kan opnå en række fordele, uden at de behøver, at overinvestere i et proces-apparat, der enten er for rigidt eller omkostningstungt. Nogle af de mest iøjnefaldende styrker ved roadmapping er:

  • Det er modulært (det kræver ikke 12 workshops af tre timers varighed før du kan få “succes”)
  • Det tilvejebringer et visuelt overblik (i form af roadmappet)
  • Det er inkluderende og involverende (hvilket afføder ejerskab og engagement blandt organisationens medlemmer)
  • Det er skalerbart (roadmapping bliver anvendt på både projekt- og sektorniveau i hele verden)
  • Det er ærligt! (roadmapping er ikke ekstrapolering eller spådom, men bygger på logiske, rationelle argumenter og analyser)

For lederen er roadmapping et værktøj, der kan skabe sammenhæng og give beslutningsstøtte, mens det for individet i organisationen tilbyder et rum til dialog og diskussion. Gode roadmaps er også skalerbare, og tilbyder altid flere muligheder, i forhold til organisationens fremtidige udvikling. I en teknologisk betinget verden, hvor omstilling og innovationshastighed til tider kan virke uoverskuelig, er roadmapping en metode, der tillader virksomheden at overskue og navigere i et komplekst miljø.

Vi diskuterer meget gerne Strategisk Roadmapping med dig, og giver også gerne vores bud på, hvordan du kan drage nytte af metoden. Så hold dig ikke tilbage, men kontakt os gerne til en snak om din digitaliseringsproces!

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.