Lakeside inspirerer sundhedsordførerne vedrørende datasikkerhed


 

I februar 2017 var Jan Riis inviteret ind til Sundhedsministeriet for at holde et kort oplæg om data i sundhedssektoren. Indlægget havde fokus på balancen mellem borgerens krav på privatlivsbeskyttelse og de sundhedsprofessionelles behov for rettidig adgang til relevant information – en balance, der er helt afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, men som i nogle tilfælde kan modarbejde hinanden.

I indlægget fremhævede Jan Riis endvidere nogle af de helt grundlæggende infrastrukturkomponenter som allerede er skabt, og som vi alle (herunder politikerne) skal huske at passe rigtig godt på. Nogle gange kan vi nemlig i vores iver for ny-udvikling blive blinde for, at der også er behov for at vedligeholde nogle af de vigtige komponenter, der allerede er udviklet og taget i brug.

Et kort resumé…

Et digitalt samfund med digitalt kyndige borgere er allerede en realitet i Danmark, og sikkerhedsudfordringerne er derfor ikke til at komme udenom. Denne it-parathed i Danmark skaber store muligheder for effektivisering og hurtigere sagsbehandling med forøget kvalitet, men gør samtidigt, at tien er inde til at få skabt og ibrugtaget de fornødne komponenter til datasikkerhed.

I Danmark har vi generelt tillid til hinanden og den offentlige sektor. Digitaliseringen af den offentlige sektor, herunder sundhedsvæsenet, er i høj grad baseret på denne tillid, og uden den ville vi øjeblikkeligt se en reduktion i behandlings- og plejekvaliteten. Et godt eksempel er forskning i de store landsdækkende databaser. Mister vi borgerenes tillid til, at det offentlige kan passe ordentligt på borgernes datasæt, risikerer vi at miste muligheden for at forske i disse enestående data til gavn for alle. Tilliden er med andre ord en grundlæggende forudsætning for, at vi kan opnå kvalitetsgevinster igennem digitaliseringen.

For borgeren er det væsentligt;

  • at man kan stole på, at data er opbevaret sikkert
  • at kvaliteten af de data der indsamles er god
  • at man selv har indsigt i de data det offentlige opbevarer
  • at man kan frabede sig at bestemte sundhedspersoner får indsigt i (udvalgte) data
  • at man kan tildele familie indsigt i forbindelse med svære sygdomsforløb
  • at det i relevant omfang er muligt selv at bidrage med data før og under et behandlingsforløb.

Omvendt skal den sundhedsprofessionelle have rettidig adgang til alle relevante data, kunne stole på, at data er af høj kvalitet, og have muligheden for – i særligt kritiske situationer – at få adgang til data, selv om borgeren har ønsket særlig beskyttelse af (visse) data.

Alle disse hensyn og krav er allerede godt reguleret i den nuværende lovgivning, og der er allerede udviklet en række tekniske komponenter, der kan medvirke til, at imødekomme lovgivningen. Nu mangler de bare at blive taget i brug – overalt i sundhedsvæsenet, så borgeren kan have tillid til, at den samme sikkerhedspraksis udøves alle steder.

Vi har vedlagt Jans oplæg herunder, og inviterer alle der har spørgsmål om emnet til at kontakte os.


 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.