Lakeside & IWDK 2019

 

“Digital Change // Change Digital” er temaet for årets IWDK arrangement, men hvad betyder det egentlig?

Hos Lakeside mener vi, at årets IWDK tema rammer ét af de større skift, som vi lige nu observerer omkring digitalisering og de digitale tjenester, vi benytter. Hidtil har store dele af digitaliseringen haft et næsten entydigt forretningsperspektiv. Det har handlet om at digitalisere med henblik på at kunne effektivisere og sikre diverse forretningsprocesser (digital change). Vi ser dog en tendens til, at forretningsperspektivet i stigende grad bliver suppleret med et brugerperspektiv. Et skifte, der betyder, at vi i dag i højere grad digitaliserer og udvikler digitale strategier med udgangspunkt i brugeroplevelsen og brugerbehovet, som ikke nødvendigvis er rationelt eller nytteorienteret (change digital). Med brugeren i centrum er der altså sket en stor forandring i vores opmærksomhed omkring, tilgang til og anvendelse af data som ressource.

Med et afsæt i change digital og et udgangspunkt i den brugerorienterede tendens af digitaliseringen, har vi sammensat et event, som I allerede nu kan læse mere om på iwdk.dk, hvor I også kan tilmelde jer eventet.