“Lightning-talk” om pseudonymisering for STARS-udvalget


 

I marts 2017 var Jan Riis inviteret med i STARS-udvalgets (Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata) møde for at give et bud på, hvilke termer, begreber og løsninger, der er de vigtigste når der er tale om privatlivsbeskyttelse i sundhedssektoren.

En stor del af indlægget handlede om pseudonymisering, anonymisering og re-identifikation. I forlængelse heraf blev “kvasi-identifikation” også berørt. Kvasi-identifikation handler om, at der selv i anonymiserede datasæt – altså datasæt, hvor der ikke er CPR nummer, navne eller andre direkte identificerende dataelementer – kan være andre informationer, der ved sammenstilling med andre registre gør det muligt at udlede identiteten.

Heldigvis findes der gode metoder og principper for pseudonymisering, som kan medvirke til at sikre registre imod angreb og lækager. Vi har tidligere på vores blog skrevet om pseudonymisering, og vigtigheden af at beskytte borgernes (sundheds)data. Du kan læse hele indlægget “Pseudonymisering af sundhedsdata” her: http://www.lakeside.dk/pseudonymisering_principper_metoder/

Jans slides kan du se herunder. Har du spørgsmål til indholdet, eller ønsker du at vide mere om privacy og datasikkerhed, så kontakt os gerne!


 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.