Bedre overblik over patientdata med NPI


 

Lakeside bistår National Sundheds-it (NSI) med at gennemføre projektet Det Nationale Patientindeks (NPI).

NPI er en service, der gør det muligt, at hente data om en patient fra mange forskellige datakilder via et indeks. Dermed får sundhedspersonale og borgere inden udgangen af 2013 adgang til en lang række relevante patientdata på tværs af sektorer og myndigheder. Det kan f.eks. være data fra elektroniske patientjournaler, Landspatientregisteret, Vaccinationsregisteret etc. NPI bliver således et meget centralt element i det fremtidige landskab for sundheds-it.

Lakesides rolle er at varetage en del af projektledelsen for NSI (National Sundheds-It) især i forhold til samspillet imellem NPI og den Nationale Serviceplatform (NSP).

NPI-projektet har foruden tilvejebringelse af selve patient-indekset også til formål at udvikle og anvende 2 nye borgervendte services: en national Samtykke-service og en national Min Log-service. Samtykke-servicen skal gøre det muligt for borgere at administrere hvem der har adgang til hvilke af borgerens sundhedsinformationer. Min Log-servicen har til formål at gøre det nemt og enkelt for alle sundhedssystemer i hele sundhedssektoren at foretage borgervendt logning.

 

Læs mere om NPI her.

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.