Energi i Væksten – Service og Innovation under kontrol

 

I Skive Kommune har SET siden 2012 arbejdet målrettet på at hjælpe lokale virksomheder med fokus på energi videre med deres vækststrategier og nå i mål med deres udviklingsprojekter. EiV har således været en platform, hvor en række forskellige analyser og forløb med workshops, uddannelsesture og briefings har dannet ramme for et væld af samarbejdsaktiviteter – aktiviteter med ét fælles fokus: at skabe flere jobs i Skive kommune.

 

Energi i Væksten har sat fokus på lokale energivirksomheders vækstpotentiale og trivsel

Energi i Væksten har sat fokus på lokale energivirksomheders vækstpotentiale og trivsel

 

I denne forbindelse har Lakeside bistået med facilitering af både workshops og uddanelsesture samt innovationsstrategi på en række relevante områder, herunder servitization, service design og forretningsudvikling med fokus på it-arkitektur. Resultatet heraf har været udarbejdelsen af flere konkrete leveranceplatforme, der har kunne støtte SET og EiV i forhold til at nå i mål med deres vision.

SmartUp – Fra idé til marked på under et år

Et af de primære formål for EiV-projektet har været at skabe eller genskabe job i Skive kommune. I denne forbindelse har EiV bistået lokale virksomheder og iværksættere med anskaffelse af kapital, formidling af kontakt og samarbejdsmuligheder, uddanelse og projektstyring. I samarbejde med Bent Bilstrup fra Lakeside blev der således udarbejdet en projektplatform, der kunne understøtte faciliteringen af identifikation, kvalifikation og acceleration af lokale virksomheder og initiativer.

Det første projekt, som blev gennemført efter denne model var SmartUp! Dette initiativ skulle imødekomme et ønske om en mere agil proces fra idé til færdigt produkt. For at imødekomme dette ønske blev der anvendt en række forskellige visuelle faciliterings- og strategiværktøjer, som fx Project Vision Board og Product Validation Board.

Thea Lyng Thomsen, konsulent hos SET og projektleder på EiV er da også stolt af forløbet, og tilfreds med udbyttet af samarbejdet med Lakeside:

Et af de steder hvor jeg synes det har gjort en stor forskel at have Lakeside repræsenteret i form af Bent er i SmartUp!-forløbet. Jeg kan se, at det har været en rigtig stor succes for de virksomheder, der deltog – særligt for de tre virksomheder for hvem det lykkedes at skabe Suntherm. Dette var de i stand til på baggrund af det forløb Lakeside hjalp os med at facilitere. Det er super stærkt, og slet ikke noget, der sker hver dag i erhvervslivet!

Thea Lyng Thomsen, konsulent hos SET og projektleder på EiV

På under et år med med SmartUP! og en række fokuserede workshops lykkedes det således at få kvalificeret en idé, fundet finansiering og fremstillet en forretningsplan, der gjorde dem i stand til at etablere en fælles virksomhed – Suntherm – og igangsætte udviklingen af deres produkt-idé: et solbatteri med et stort europæisk marked i kikkerten.

SET har med EiV haft et ønske om at arbejde med praksisnær innovation og forretningsudvikling. Til det har vores erfaringer og koncepter fra de agile metoder, som vi tager udgangspunkt i, været et godt match. Vi har jo arbejdet med virksomheder, der har haft meget konkrete udfordringer og behov for konkrete værktøjer til at komme videre, så der har vi ramt rigtigt. Og så har SET været modige i den forstand, at de har bakket 100 % op om metoden. Også når det betød valg og fravalg af projekt-initiativer – simpelthen fordi vi arbejdede ud fra en fælles arbejdsoverenskomst der hed ”Hold farten!”.

Bent Bilstrup, Partner og konsulent, Lakeside

Styr på service design

Foruden SmartUp!-forløbet har EiV bl.a. også været facilitatorer for et forløb med fokus på servicedesign og servitization. I dette forløb har Lakeside igen fungeret som facilitator ved en række workshops for lokale virksomheder, der gerne ville eller allerede var i gang med servicedesign. Fx udnyttede man her, at Lakeside har et godt netværk på Cambridge Universitet og derfor hurtigt kunne bistå som kontakt og arrangør af en uddannelsestur til the Institute of Manufacturing på Cambridge University.

 

Lakeside arrangerede i efteråret 2014 en EiV-tur til Cambridge, hvor fokusset var på servitization og servicedesign.

Lakeside arrangerede i efteråret 2014 en EiV-tur til Cambridge, hvor fokusset var på servitization og servicedesign.

 

Servitization beskriver en forretningsmodel, hvor producenten af et produkt tilknytter en række services til dette. Dette – på papiret – simple greb gør det muligt for producenter både at levere en bedre oplevelse for kunden, samt at holde øje med det leverede produkt i en længere periode, og herved blive klogere på produktets funktion, holdbarhed m.m.

Som antydet er skiftet fra at være leverandør af produkter til at være leverandør af produkter og services, ikke så let som det lyder. Derfor blev der i efteråret 2014 arrangeret en tur til the Institute of Manufacturing i Cambridge, hvor Andy Neely, frontfigur i Cambridge Service Alliance, agerede vært og underviste EiV’s servitization arbejdsgruppe.

Servitization-forløbet har også givet nogle rigtig fine resultater, fordi det her er lykkedes os også at tiltrække nogle af de større virksomheder i kommunen, og få dem gjort interesserede og kvalificerede i servitization-begrebet. Her har Lakesides hjælp været uundværlig i forhold til at levere et forløb, der kan skabe resultater for både virksomhederne i projektet og EiV som inkubator

Thea Lyng Thomsen, konsulent hos SET og projektleder på EiV

Udbyttet af turen til Cambridge blev således en række konkrete værktøjer, der på workshops i de efterfølgende måneder, dannede grundlag for en fælles forståelse af servicedesign og servitization.

Serviticization er en strategisk disciplin. Og det har været en spændende rejse vi har været på i arbejdsgruppen. Ikke alene i konkret forstand, hvor vi fik besøg Cambridge, men også i betydningen af, at de virksomheder der deltager, virkelig har nogle spændende retninger for deres service-forretning og også en vilje til at gå fremad efter den.

Bent Bilstrup, Partner og konsulent, Lakeside

Hvad har Lakeside lært?

Deltagelsen i EiV projektet har i høj grad illustreret værdien af at have en velstruktureret leveranceplatform. Da Lakeside tiltrådte projektet, var der et klart ønske om at få udarbejdet nogle klare rammer for det videre forløb, således at man fik noget umiddelbar fremdrift og nogle klare, konkrete leverancer. Så mantraet blev; hold fokus på fremdrift, konkrete resultater og vær ikke bange for at aflive aktiviteter og initiativer, der ikke fører nogle vegne. I tilfældet med EiV var det fx vigtigt, at vi hurtigt fik stillet ind på virksomhedernes behov, og i en dialog fik defineret nogle gode aktiviteter og fik dem afviklet i et koncenteret forløb.

Faciliteringen af disse videns-, innovation- og udviklingsprocesser har klart været Lakesides væsentligste bidrag. Selvom it ikke har været det primære fokus for EiV, har erfaringer og værktøjer til at tøjle store usikkerheder og komplekse processer fra strategi- og it-arkitektur processer været centrale.

Fakta - Energi i Væksten

Energi i Væksten, EiV, er et tre-årigt projekt under SET. EiV hjælper med at skabe vækst i lokale virksomheder, der arbejder indenfor energiområdet.

Energi i Væksten laver både tætte forløb med enkelt virksomheder og fælles forløb med flere virksomheder. Derudover laver vi en lang række arrangementer med fokus på energiområdet. Blandt andet er der blevet arrangeret en række briefingmøder, hvor forskellige emner sætter fokus på aktuelle ting, som rører sig på energiområdet.

Kontaktoplysninger

Bent Bilstrup, Lakeside – btb@lakeside.dk

Thea Lyng Thomsen, Skives Erhvervs- og Turistcenter – tlt@skiveet.dk

Anne Ginnerup, Skives Erhvervs- og Turistcenter – agi@skiveet.dk

http://www.energivækst.dk

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.