Vi ser it og forretning i ét
samlet perspektiv._

 

Med os som uvildige rådgivere får du derfor
bedre kvalitet i dit projekt, større fremdrift og mindre risiko.

 

Bæredygtige kvalitetsløsninger

Vi har opbygget en solid viden og erfaring gennem mere end 10 år i IT-branchen. Vi har igennem årene hjulpet en række offentlige virksomheder, styrelser og regioner med at tilrettelægge og udvikle it-arkitekturer, der lever op til visionerne og kravene for offentlig it. Vores it-arkitekter er især stærke indenfor områder, hvor kravene til sikkerhed, skalérbarhed og robusthed er meget høje, som f.eks. i sundhedssektoren. Derfor kan vi bidrage med løsninger, der fungerer længe efter, vores opgave er afsluttet, og som overstiger kundens forventninger. Det kalder vi hyperværdi.


Bæredygtige kvalitetsløsninger

Vi har opbygget en solid viden og erfaring gennem mere end 10 år i IT-branchen. Vi har igennem årene hjulpet en række offentlige virksom- heder, styrelser og regioner med at tilrettelægge og udvikle it-arkitekturer, der lever op til visionerne og kravene for offentlig it. Vores it-arkitekter er især stærke indenfor områder, hvor kravene til sikkerhed, skalérbarhed og robusthed er meget høje, som f.eks. i sundhedssektoren. Derfor kan vi bidrage med løsninger, der fungerer længe efter, vores opgave er afsluttet, og som overstiger kundens forventninger. Det kalder vi hyperværdi.

hypervaerdi_lakeside

HYPERVÆRDI

Vi mener, at hyperværdi bedst skabes gennem nære og langvarige kunderelationer, der rækker videre end den konkrete løsning af en enkelt opgave.

Vi ønsker at forstå kundens ønsker og behov, og vi tager medansvar på de enkelte projekter. Det gør vi, fordi kreative og effektive løsninger bedst skabes gennem stor indsigt i kundens virkefelt.
baeredygtighed_lakeside

BÆREDYGTIGHED

Vi ser IT projekter i en større sammenhæng og er drevet af en overbevisning om, at digitalisering kan bidrage til et bæredygtigt samfund og en højere livskvalitet.

Med andre ord besidder Lakeside den passende blanding af faglighed, idealisme og målrettethed, der skal til, for at vores ydelser gør en forskel på det enkelte projekt, for kunden som helhed og også gerne for samfundet.
kompetencer_2_lakeside

KOMPETENCER

Med udgangspunkt i stærke ledelseskompetencer, et højt teknisk vidensniveau og en udtalt forretningsforståelse bidrager vi eksempelvis med: Sparring og strategisk rådgivning om valg af arkitektur og teknologi, projektledelse og teknisk støtte til IT projekter og validering af løsninger gennem spidskompetencer inden for programmering.
viden_erfaring__lakeside

VIDEN & ERFARING

Vores viden og kompetencer er blandt andet blevet anvendt på højt profilerede arkitekturprojekter i sundhedssektoren, ved udvikling og ledelse af missionskritiske systemer og i forbindelse med en række standardiserings- og udviklingsprojekter.

Lakeside er også ofte at finde på konferencer og symposier, hvor vi bl.a. holder oplæg.

Lakesides bestyrelse

 
I Lakeside er vi seriøse og kvalitetsbevidste med alt, hvad vi foretager os. Derfor har vi allerede fra aktieselskabet Lakeside blev stiftet besluttet at etablere en professionel bestyrelse. Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året for at drøfte aktuelle problemstillinger, langsigtede mål og for at sikre, at driften og den daglige ledelse af Lakeside forbliver seriøs og af høj kvalitet.
 

 
1Birthe Balesini - Bestyrelsesleder
Birthe Balesini er bestyrelsesleder. Birthe er Cand. Merc i International Business fra CBS og har 20 års erfaring med ledelse, salg og forretningsudvikling inden for IT Branchen. Birthe leverer rådgivning indenfor ledelses- og forretningsudvikling.
2Laura Vilsbæk Olesen - Bestyrelsesmedlem
Laura er menigt bestyrelsesmedlem i Lakeside. Laura er uddannet Cand.mag i religionsvidenskab og virksomhedskommunikation og arbejder med digital strategi og forretningsudvikling. Som stifter af nyibestyrelsen.dk har Laura desuden stor erfaring med med morderne, værdiskabende bestyrelsesarbejde.
3Jan Riis - Partner & Bestyrelsesmedlem
Jan er partner og menigt bestyrelsesmedlem. Jan er en del af den daglige ledelse og er ligeledes tegnende direktør for Lakeside A/S.
4Thomas Sonne Olesen - Partner & Bestyrelsesmedlem
Thomas er partner og menigt bestyrelsesmedlem. Thomas er en del af den daglige ledelse med et særligt ansvar for innovation i Lakeside A/S.
5Bent Bilstrup - Partner & Bestyrelsesmedlem
Bent er partner og menigt bestyrelsesmedlem. Bent er en del af den daglige ledelse med et særligt ansvar for strategi og forretningsudvikling i Lakeside A/S.