Fleksibilitet, forandringsparathed
og effektivitet_

 

Som uvildige rådgivere er det vores mål at give dig tryghed og sikkerhed.
Det gør vi med rådgivning, der skaber overblik over beslutningsprocessen og sikrer den optimale løsning af projektet.

 

Fundamentet i vores rådgivning

Vores rådgivning tager afsæt i de tre domæner it-arkitektur, innovation og strategi samt projekt- og programstøtte. Det er med udgangspunkt i disse discipliner, at vi tilbyder vores hjælp og støtte, der hvor dit behov er.

Med et fokus på fleksibilitet, forandringsparathed og effektivitet er omdrejningspunktet for vores ydelser at sikre, at du er klædt på til at varetage de opgaver, der skaber værdi for din forretning. Som uvildige it-rådgivere er vores fornemmeste opgave at gøre dig til en stærkere system- og projektejer. Det gør vi blandt andet igennem den gode dialog, den stærke metode og flere års erfaring. Tre centrale elementer som vi bygger vores rådgivning op omkring.


Fundamentet i vores rådgivning

Vores rådgivning tager afsæt i de tre domæner it-arkitektur, innovation og strategi samt projekt- og programstøtte. Det er med udgangspunkt i disse discipliner, at vi tilbyder vores hjælp og støtte, der hvor dit behov er.

Med et fokus på fleksibilitet, forandringsparathed og effektivitet er omdrejningspunktet for vores ydelser at sikre, at du er klædt på til at varetage de opgaver, der skaber værdi for din forretning. Som uvildige it-rådgivere er vores fornemmeste opgave at gøre dig til en stærkere system- og projektejer. Det gør vi blandt andet igennem den gode dialog, den stærke metode og flere års erfaring. Tre centrale elementer som vi bygger vores rådgivning op omkring.
ANALYSENOTATER


Uvildige arkitekturanalyser baseret på internationalt anerkendte standarder

Et analysenotat vil typisk blive udarbejdet til dig, der ønsker at stå stærkere i forhold til at udarbejde beslutningsoplæg til styre- og interessentgrupper. Et analysenotat fra Lakeside vil give dig en bedre fornemmelse for den retning og de risici der er forbundet med forestående arkitekturer i jeres projekter.


Få mere at vide...


ANBEFALINGSRAPPORTER


Uvildige arkitektur-vurderinger og dokumentation af fx modenhed, anvendelighed, leverandør uafhængighed, etc.

Vi leverer uvildige rapporter baseret på internationalt anerkendte analysestandarder. Lakesides vurderinger og anbefalinger kan du bruge som grundlag for indstillinger omkring principielle og vigtige valg af arkitekturer, løsninger og teknologier eller som en del af en samlet modenhedsvurdering.

Få mere at vide...


RESSOURCESTØTTE


Behovsspecifik ressourcestøtte til dine korte og langvarige arkitektur-projekter

Vi leverer de ressourcer, der aflaster dig og dit team i forhold til et specifikt behov eller en specifik leverance. Det kan eksempelvis dreje sig om støtte til udbuds- og tilbudsevalueringer samt facilitering af afklaringsprocesser eller koordination og styring af leverandører.


Få mere at vide...


FACILITERING OG STRATEGI


Løft af jeres arkitekturkompetencer eller få støtte til arkitekturprocesserne

Vi kan bistå med af facilitere jeres strategi- og arkitekturprocesser og bidrage med en øget forståelse og udsyn, fx gennem udarbejdelsen af strategiske roadmaps for teknologier og arkitektur-spor. Særligt roadmapping bidrager med en solid viden om jeres omkringliggende økosystem. Det skærper den fælles forståelse af interne mål og styrker kommunikationen af beslutninger og arkitektur-valg.

Få mere at vide...


ARKITEKTURSTØTTE


Vi kan indgå og fungere som en integreret del af jeres arkitekturfunktion og handle selvstændigt ud fra et aftalt kommissorium

I udarbejdelsen af kritiske arkitekturer leverer vi ressourceforstærkning, ekspertviden og procesfacilitering efter behov. Vi sørger for koordinering mellem interessenter, styring af leverandører og sikring af den samlede arkitektur.

Få mere at vide...


ARKITEKTURSPARRING


I samarbejde med jer leverer vi sparring, coaching og ressourcestøtte efter behov

I komplekse arkitekturprojekter kan vi levere sparring, coaching og støtte til formulering og definition af arkitektur-produkter, udarbejdelse af principper samt strategier og visionsdokumentation. Hermed styrker vi både kompetenceopbygningen og fremdriften i dine arkitektur-projekter.

Få mere at vide...


Vores certificeringerTogaf
TOGAF 9.1
IBM3x3
IBM 3x3 lederuddannelsen
MSP
Managing Successful Programmes
PRINCE2
PRINCE2 Foundation
SunCert
Sun Certified Enterprise Architect
Scrum
SCRUM Master & Product Owner
ITIL
ITIL v3 foundation
Microsoft3
Microsoft MCP & MCT
Cambridge
Strategic Roadmapping & Technology Intelligence Masterclasses
AUHD
HD i ledelse og organisation
Microsoft2
C# / .NET 1.0 Programmer certificeret
Springsource
SpringSource Spring Proffesional
DanskIt2
DISAC it-arkitektur foundation
SunBusComp
Sun Certified Business Component Developer
IBM2
IBM DB2 Certified Database Associate
SUNJava
Sun Certified Java Programmer
MicrosoftMCPMCT
Microsoft Certified Solution Developer
Grove
Advanced Visual Facilitation
OgViTilfoejer
Og vi tilføjer løbende flere...