Få større overblik
og et bedre beslutningsgrundlag_

 

Gør gætværk til sandsynlige prognoser.

 

Roadmapping - Klarsyn, udsyn og strategisk forankring.

Med roadmapping får jeres forretning muligheder for at høste gevinsterne af jeres it-investeringer. Roadmapping er et værktøj, der ruster din virksomhed, dine medarbejdere og ledere til at se, hvad der nødvendigvis må gøres - og hvornår. Produktet af roadmapping - roadmaps - giver jer mulighed for bedst muligt at navigere blandt fremtidens udfordringer, og ruster jer til at imødekomme de mere eller mindre forudsigelige indvirkninger, som dette måtte have på jeres planer og projekter.

Roadmapping-metoden handler med andre ord om, at gøre jer i stand til at navigere i et hurtigt omskifteligt miljø.

Opgaven med at udarbejde og indføre roadmaps er ikke nødvendigvis svær. Metoderne og værktøjerne findes allerede i rigt mål, så man kan bruge ressourcerne på at identificere den proces og de metoder, der fungerer bedst i eget projekt, program eller organisation. Hos Lakeside har vi indsamlet og tilpasset de kompetencer og metoder, der skal til at drive en succesfuld roadmapping-proces, og stiller disse til rådighed for dig.

Roadmapping understøtter innovation gennem effektiv videndeling mellem kolleger og eksperter. Vi tilbyder at facilitere din roadmapping-proces, og giver dig tid til at fokusere på din forretning.


Roadmapping - Vitaminer til din forretning

Roadmapping er en proces, der giver jeres forretning muligheder for at høste gevinster af jeres it-investeringer. Det er et værktøj, der ruster din virksomhed, dine medarbejdere og ledere til at se, hvad der nødvendigvis må gøres hvornår. Produktet af roadmapping - roadmaps - giver jer mulighed for bedst muligt at navigere blandt fremtidens udfordringer, og ruster jer til at imødekomme de mere eller mindre forudsigelige indvirkninger, som dette måtte have på jeres planer og projekter.

Roadmapping handler ikke om at forudsige fremtiden, men om at gøre jer i stand til at navigere i et hurtigt omskifteligt miljø.

Opgaven med at udarbejde og indføre roadmaps er ikke nødvendigvis svær. Metoderne og værktøjerne findes allerede i rigt mål, så man kan bruge ressourcerne på at identificere den proces og de metoder, der fungerer bedst i eget projekt, program eller organisation. Hos Lakeside har vi indsamlet og tilpasset de kompetencer og metoder, der skal til at drive en succesfuld roadmapping-proces, og stiller disse til rådighed for dig.

Roadmapping understøtter innovation gennem effektiv videndeling mellem kolleger og eksperter. Vi tilbyder at facilitere din roadmapping-proces, og giver dig tid til at fokusere på din forretning.


Et visuelt produkt der skaber vished og retning

Roadmapping repræsenterer en visuel tilgang til strategi-udvikling, og tager sit afsæt i, at vi typisk er mere interesserede i sammenhænge, mønstre og overblik i de tidlige faser af vores strategiske indsats. Visualiseringer er uovertrufne til at facilitere grupper i at opnå en større fælles forståelse for et problem-område, og netop det er ofte en mangelvare i sammenhænge, hvor der skal udvikles strategier, arkitekturer og program-planer. Især der hvor kompleksiteten er stor. Her kan selv simple visualiseringer hjælpe med til at give en gruppe personer med forskellig baggrund (teknisk og forretningsmæssig) et bedre udgangspunkt for deres fælles opgave.

Med andre ord hjælper roadmaps dig med at nå din destination - også selvom du ikke umiddelbart kan se længere end til det første sving.
Et visuelt produkt der skaber vished og retning

Roadmapping repræsenterer en visuel tilgang til strategi-udvikling, og tager sit afsæt i, at vi typisk er mere interesserede i sammenhænge, mønstre og overblik i de tidlige faser af vores strategiske indsats. Visualiseringer er uovertrufne til at facilitere grupper i at opnå en større fælles forståelse for et problem-område, og netop det er ofte en mangelvare i sammenhænge, hvor der skal udvikles strategier, arkitekturer og program-planer. Især der hvor kompleksiteten er stor. Her kan selv simple visualiseringer hjælpe med til at give en gruppe personer med forskellig baggrund (teknisk og forretningsmæssig) et bedre udgangspunkt for deres fælles opgave.

Med andre ord hjælper roadmaps dig med at nå din destination - også selvom du ikke umiddelbart kan se længere end til det første sving.

Kontakt os og hør mere om hvordan roadmapping kan understøtte din strategiske proces.


Uddannet af verdens førende eksperter

I Lakeside har vi af flere omgange været på kursus på Cambridge University. Hos Institute of Manufacturing arbejder man målrettet med technology management, og har i denne forbindelse er særligt fokus på technology roadmapping. I løbet af de sidste 5 år har Lakeside fået del i denne viden, gennem deltagelse på kurser og ved faglige konferencer og udflugter med vores kunder og kolleger.


• • •   Se Cambridge University's samling af roadmapping-cases her


Det kan I bruge vores rådgivning til

At implementere strategier er svært. Ved at give ens strategi et visuelt og meget konkret udtryk bliver det ofte nemmere både at forstå og kommuni- kere den strategiske udfordring. Lakeside kan bistå jer i at få jeres strategiske rammer udvidet med roadmaps. På den måde kan I binde jeres strategi sammen med og implementeringen ude i virkeligheden.

En it-arkitektur har ofte behov for at udtrykke, hvordan den understøtter forretningen, og hvordan den tekniske platform kan og skal udvikle sig i fremtiden. Lakeside kan med et solidt ståsted i både it-arkitektur og roadmapping hjælpe jer til at få optimeret denne sammenhæng.

Hvis I har et behov for at få kommunikeret og koordineret projektaktiviteter eller produkt-leverancer med interne og eksterne interessenter, er roadmaps en kost-effektiv metode.

Kompetencer •

Øvrige ydelser

Øvrige rådgivningsområder

Lakeside_Projektstoette_Icon_BWLakeside_Projektstoette_Icon_Color
PROGRAM- & PROJEKTSTØTTE
Lakeside_Enterprise_Arkitektur_BWLakeside_Enterprise_Arkitektur
IT-ARKITEKTUR