Lakeside var vært for arrangementet “Big Data = Big Trouble?” i regi af IWDK18. Det kom der en god dag ud af med godt fremmøde og gode diskussioner. Bjarne Hansen og Kjeld Froberg leverede de faglige indlæg, der satte rammen op for hvor udfordringerne dukker op, når vi arbejder i big data-feltet og hvad er det lige GDPR egentlig siger vi må eller ikke må med vores data.

Oplægget tegnede et billede op af koncepterne og mulighederne for, at pseudonymisering kan bidrage til at vi både kan indløse potentialerne i vores (big) data-projekter og samtidig være medholdelige i forhold til lovgivningen. Både den gamle og den nye for en vigtig pointe for dagens oplæg var, at vi sådan set længe har skullet leve op til en række regler og praktikker omkring behandlingen af personlige og person-relaterede informationer.

Slides fra dagens oplæg kan hentes her:

https://www.slideshare.net/bentb/iwdk-18-big-data-gdpr-big-trouble-95948862