I løbet af de forgangne 18 måneder har vi hos Lakeside, fra en stærk position på området for sundheds-it, bevæget os ind på et nyt og spændende domæne for undervisning og læring. Her har vi især bistået i skabelsen af nogle af de profiler til standarder, der skal støtte digitaliseringen af læringsområdet i fremtiden.

I Lakeside har vi i en årrække primært beskæftiget os med domænet for sundheds-it, hvilket betyder, at vi efterhånden har opbygget en stor og indgående viden på netop dette domæne. I et forsøg på at udfordre os selv rent fagligt har vi løbet af de sidste halvandet år arbejdet os ind på en række andre domæner, hvor netop denne viden om de offentlige projektmodeller, it og digitalisering kan komme både os og kunden til gode. Vi synes at kunne se, at læringsområdet er på vej i en retning hvor øget anvendelse af en national infrastruktur, øget standardisering og øgede krav til effektivitet igennem digitalisering markerer sig tydeligt på dagsordenen. Da sundhedsområdet i de senere år har været igennem samme udvikling, føler vi selv, at vi står godt placeret til at overføre vores viden til læringsdomænet, og hermed bidrage til positive forandringer gennem digitalisering.

Som et resultat er det lykkedes os at etablere et godt samarbejde med KL og Styrelsen for It og Læring (STIL), med hvem vi blandt andet har udviklet tre danske profiler på området for læring og undervisning. Disse profiler er DK-CARTRIDGE, DK-LOM og DK-LTI. Profilerne tager alle afsæt i internationale standarder, og i Lakeside har vi tilpasset indholdet af disse til en dansk kontekst.

Nye profiler håndtering af folkeskolernes læringsforløb

I 2015 blev Lakeside kontaktet af Brugerportalsinitiativet (BPI), der er et samarbejde mellem STIL og KL der skal understøtte at “[…] elever, lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole”. Dengang ønskede KL og STIL at udvikle en håndfuld nationale profiler, der fremadrettet kunne fungere som hovedmotor i lærernes arbejde med læringsforløb. I Lakeside har vi således forstået udvikling af de tre førnævnte profiler, der i dag bidrager til at sikre, at læringsforløb kan flyttes mellem de mange systemer, der i dag eksisterer på landets folkeskoler. Samtidigt bidrager profilerne til, at det er lettere for kommuner at skifte mellem leverandører og it-løsninger på læringsområdet.

I 2015 kortlagde Deloitte en række forhold, der kunne forbedres i forhold til netop læringsforløb (se undersøgelsen “Bedre deling af digitale læringsforløb i grundskolen”). I rapporten påpeges det bl.a. at, “[…] Lærerne, skolelederne og forvaltningerne giver alle udtryk for, at platformene ikke taler sammen på tværs. Det betyder blandt andet, at der ligger et arbejde hos lærerne i at samle læremidler og undervisningsmaterialer et tredje sted, hvis de ønsker at anvende materialer fra forskellige platforme i et samlet læringsforløb.” (læs hele rapporten her).

I denne forbindelse vil standardisering ved brug af de udviklede profiler kunne bidrage til, at give bedre vilkår i udviklingen af brugervenlige løsninger til håndtering af læringsforløb hvor det, at lave integrationer til forskellige relevante undervisnings- og materialeplatforme bliver gjort enklere og mere ensartet.

Lærerne, skolelederne og forvaltningerne giver alle udtryk for, at platformene ikke taler sammen på tværs. Det betyder blandt andet, at der ligger et arbejde hos lærerne i at samle læremidler og undervisningsmaterialer et tredje sted, hvis de ønsker at anvende materialer fra forskellige platforme i et samlet læringsforløb.

Deloitte, 'Bedre deling af digitale læringsforløb i grundskolen'

I det følgende kigger vi nærmere på de tre udviklede profiler.

Introduktion til profilerne DK-LOM, DK-Cartridge og DK-LTI

De tre profiler tjener hvert deres formål i forhold til oprettelse, integration og generel håndtering af læringsforløb i grundskolen.

DK-LOM, “Metadata Applikations Profil” [Se hele DK-LOM profilen her]

Initiativet til specificering af de omtalte profiler kommer fra den fællesoffentlige standardiseringsgruppe under “Brugerportalsinitiativet for grundskoler og dagtilbud”, repræsenteret ved Styrelsen for It og Læring (STIL) under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt KL. Målet har været at standardisere et distributionsformat for digitalt læringsindhold, der gør det muligt at eksportere læringsindhold (fx læringsforløb) fra én læringsplatform og importere det i en anden læringsplatform, hvor læringsindholdet både vil kunne anvendes og redigeres.

DK-LOM er en dansk applikationsprofil af “IEEE Standard for Learning Object Metadata – 1484.12.1”. DK-LOM profilen beskriver metadata for et standardiseret “læringsobjekt”, der er de objekter der benyttes til lærings, undervisning og uddannelse.

This Standard is a multi-part standard that specifies Learning Object Metadata. This Part specifies a conceptual data schema that defines the structure of a metadata instance for a learning object. For this Standard, a learning object is defined as any entity -digital or non-digital- that may be used for learning, education or training.

Learning Technology Standards Committee of the IEEE

Disse metadata kunne være titel, forlag, formål, ophav eller lign., og er relevante, når undervisere skal fremsøge materiale til deres undervisningsforløb. Den danske DK-LOM profil er optimeret i forhold til danske forhold. Formålet med udviklingen af DK-LOM-profilen har været at skabe en profil, der kan benyttes på tværs af offentlige og private sektorer på området for uddannelse og undervisning. Profilen er bl.a. med til at sikre, at nogle af de udsøgningsproblematikker som undervisere møder i deres dagligdag, bliver afhjulpet.

DK-Cartridge, “Distributionsformat for digitalt læringsindhold” [Se hele DK-Cartridge profilen her]

Den danske Cartridge-profil tager afsæt i den internationale Common Cartridge-standard:

Common Cartridge solves two problems. The first is to provide a standard way to represent digital course materials for use in online learning systems so that content can be developed in one format and used across a wide variety of learning systems. The second is to enable new publishing models for online course materials and digital books that are modular, web-distributed, interactive, and customizable.

IMS Global Learning Consortium

For slutbrugeren skal DK-Cartridge-profilen bl.a. være med til at sikre, at læringsforløb kan flyttes rundt mellem forskellige systemer.

DK-LTI, “Dansk applikationsprofil for LTI” [Se hele DK-LTI profilen her]

Den sidste profil Lakeside har lavet er DK-LTI. DK-LTI er ligesom DK-LOM og DK-Cartridge en dansk profil af en international standard – i dette tilfælde IMS LTI-standarden. Målet med DK-LTI-profilen er, at gøre integration til eksternt læringsindhold fra en læringsplatform lettere. Fx eksternt læringsindhold fra et kommercielt forlag. DK-LTI specificerer, hvordan det eksterne læringsmodul opstartes samt hvordan elevens opnåede resultater eller progression tilbageføres til læringsplatformen. DK-LTI baserer sig på version 1.1.1 af IMS LTI, som er en relativ simpel og let implementerbar standard.

Læringsområdet fremadrettet

Fremadrettet rammer digitaliseringen læringsområdet, som det også er tilfældet med stort set alle andre organisationer og domæner i det offentlige. Vi har allerede flere interessante opgaver på dagsordenen, og håber at vores indsats kan være med til at gøre en positiv forskel i digitaliseringen af læringsområdet.

Du kan læse mere om digitalisering af børn og unge-området hos STIL og KL.

 

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.