Lakeside har vundet vigtig rammeaftale hos Regionerne

 

Lakeside blev i januar valgt som én blandt blot seks hovedleverandører, der skal levere konsulentydelser inden for arkitektur- og teknologistrategi på den nye rammeaftale hos Region Hovedstaden og Region Sjælland. De øvrige regioner kan tiltræde rammeaftalen som option.

Vi er enormt stolte og glade for at være blevet valgt som én af hovedleverandørerne på denne aftale

Jan Riis, direktør

Lakeside har siden 2006 løst mange vigtige og spændende opgaver hos regionerne, og med indgåelsen af denne rammeaftalen er vejen nu banet for, at vi også i de næste 3 år kan fortsætte det gode samarbejde og levere solide og uvildige konsulentydelser.

I udvælgelsen har regionerne særligt lagt vægt på Lakesides kvalitet i de tilbudte konsulentydelser:

 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi har arbejdet meget hårdt for at komme med på denne rammeaftale. At vi så oven i købet bliver udvalgt som de førende på kvalitet gør mig enormt stolt. Kvalitet er et området der ligger os meget på sinde, og som vi har arbejdet intensivt og fokuseret med de sidste år

Jan Riis, direktør

I løbet af de seneste to år har vi hos Lakeside implementeret en række interne processor, der lever op til CMMI niveau 3. Implementeringen er i praksis tilendebragt, og første del af akkrediteringen (såkaldt “appraissal”) er blevet gennemført med succes. Anden og sidste del gennemføres i sommeren 2015.

Fakta - CMMI

CMMI står for “Capability Maturity Model Integration” og er et rammeværk der dikterer hvilke krav der stilles til interne processor i en organisation. Rammeværket er inddelt i 5 niveauer der beskriver modenheden af en organisations ydelser.

Kun 27 virksomheder i Europa lever på nuværende tidspunkt op til CMMI niveau 5 certificeringen.

Kontakt hos Lakeside:

Jan Riis, Lakeside A/S – jri@lakeside.dk | +45 21 60 72 52

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.