Lakeside hjælper kommunerne i gang med FMK


 

Lakeside har igennem længere tid været involveret i implementeringen af det Fælles Medicinkort (FMK), hvis formål er at give både borgere og sundhedspersonale adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer, og herved sikre en bedre behandling.

Det Fælles Medicinkort er sat i verden bl.a. for at sikre gennemsigtighed vedrørende medicinering og vaccinationer på nationalt plan, og som resultat sikre en bedre behandling. Før FMK blev søsat benyttede hver enkelt sundhedsfaglig praksis og plejeinstitution sig af egne lokale oplysninger gennem deres omsorgsjournalsystem. Med FMK er det nu muligt at sikre integration på tværs af platforme, hvilket i sidste ende skal resultere i færre fejl, og bedre behandling af borgeren.

For at sikre at implementeringen af FMK går så gnidningsfrit som muligt, har Lakeside bistået Kommunernes Landsforening og MedCom bl.a. ved at udarbejdet en vejledning i aftale indgåelse med NSP. Vejledningen beskriver ved hjælp af en tjekliste, Aftale pakker,  Adgang til testsystemer, testdata, sundhedsdatanet og Adgang til produktion hvilke opgaver der skal løses af kommunernes projektledere, for at opnå adgang til FMK.

I forlængelse af selve udarbejdelsen af rapporten har Anni Markussen undervist projektlederne fra stort set alle landets kommuner i vejledningens indhold og metode, og herved været med til at sikre at leverancens kvalitet levede op til forventningerne.

Har du spørgsmål til Lakesides fortsatte arbejde med FMK eller til den udarbejdede vejledning, så kontakt Thomas Sonne Olesen eller Anni Markussen, hvis kontaktoplysninger du finder herunder.

Thomas Sonne Olesen – +45 2015 3376 – tso@lakeside.dk

Anni Markussen – +45 3011 2326 – anni@lakeside.dk

 
Anni Markussen
Anni Markussen
Anni yder projekt- og implementeringsstøtte til projekter med stærke kompetencer inden for overblik, samarbejde og fremdrift. Anni yder også processstøtte, fx. ITIL, med stor erfaring omkring incident-, change- og problem management.