Lakeside lader sig inspirere af jægerkorpset

 

Hos Lakeside stræber vi til stadighed efter at forbedre vores professionalisme, og lader os gerne inspirere af andre fag og brancher.

Tidligere på året havde vi besøg af Morten fra Jægerkorpset, for at se om korpset har nogle teknikker eller metoder til at søge og vedligeholde professionalisme – og det må man i dén grad sige, at de har! Helt fra udvælgelses- og optagelsesfasen er der fokus på professionel adfærd, hvor det ikke kun handler om styrke og udholdenhed, men også om samarbejdsevner og en række andre “people-skills”. Alle disse elementer er nødvendige for at sikre, at der senere kun optages aspiranter, der har de fornødne egenskaber til at kunne være i Jægerkorpset.
Jægerne har også en række teknikker og metoder til at forhindre begyndende konflikter i den daglige gang i korpset, ligesom der er stor fokus på læring efter både træning, øvelser og operationer.

“FUP modellen”: Hvad skal FASTHOLDES, UDVIKLES og PARKERES
Der var masser af inspiration til Lakeside, blandt andet Jægernes “FUP model”, som de bruger under debriefing af deres aktiviteter, vandt gehør hos Lakeside, og vil nu blive indarbejdet i vores CMMI læringsprocesser.

Stor tak til Morten fra Jægerkorpset!