Lakeside rammer milepæl


 

Lakeside foretog den 20. maj commit nr. 10.000 i Softwarebørsens repository. En lille milepæl er nået i digitaliseringen af Danmark.

Softwarebørsen er det sted, hvor fælles open source-komponenter bliver uploaded og registreret. En vigtig ressource i opbygningen af den infrastruktur, som det offentliges digitalisering skal bygge på fremover. I alt 10.000 gange har Softwarebørsen nu taget imod bidrag i form af software og komponenter, der kan bruges frit af parterne omkring det offentliges digitalisering: Leverandører, offentlige myndigheder og virksomheder.

Lakeside var så den virksomhed, der checkede ind som nr. 10.000 på vegne af FIBS-projektet (Fødselsindberetningsservice), der tilvejebringer en Java webservice proxy, der kan udstille Den Gode Webservice (DGWS) snitflade til Kirkeministeriets jordmoderservice. Projektholder er NSI – National Sundheds-it.

Sandsynligheden for at det lige skulle være Lakeside, der markerede denne milepæl, var heller ikke helt lille. Lakeside har med sin lange involvering i det offentliges infrastruktur-projekter og erklærede støtte til open source-princippet været en særdeles hyppig gæst og bidragsyder på Softwarebørsen. Men at det lige var os, der gik igennem apparatet som nummer 10.000 og vandt en pose appelsiner er alligevel lidt sjovt.

Vi går efter også at være nummer 100.000, der leverer et bidrag til digitaliseringen af Danmark.

Fakta - Softwarebørsen og Digitaliser.dk

Digitalisér.dk er én indgang til digitalisering af Danmark. Her samles centrale ressourcer, anbefalinger og vejledninger om it, formidling og it-udvikling. Målet er, at det kan styrke samarbejdet om at digitalisere Danmark mellem offentlige og private parter.

Brug af open source i det offentlige muliggør, at institutionerne får store valgmuligheder i deres it-portefølje, samtidig med at det understøtter, at softwareanskaffelser samlet set gøres billigere og mere fleksible. I daglig tale kaldes det område på digitaliser.dk, hvor man uploader og deler software mellem projekter for “softwarebørsen“.

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.