Lakeside repræsenterer Danske Regioner i OCES2

14. februar 2012

 

Danske Regioner har bedt Lakeside træde ind i projektet OCES2 som Regionernes repræsentant.

OCES2-H (H for Healthcare) er et projekt, der specifikt retter sig imod den digitale signaturs indførelse og adoption i sundhedsvæsenet. Projektet har til formål at sikre, at regionernes interesser bliver varetaget i implementeringen af OCES2, idet regionerne har en række særlige ønsker til OCES2, som skal gøre den digitale signatur attraktiv for sundhedsvæsenet.

Lakeside har efterhånden stor erfaring med at varetage aftagersidens interesser i forbindelse med udrulning at it-projekter i offentlig regi og især opbygning og implementering af digital signatur arkitekturer og infrastrukturer er blevet en kernekompetence, som Lakeside på denne måde bringer ind i OCES2-H projektet.

Læs casen om, hvordan Lakeside bistod regionerne i denne opgave.

 
Jan Riis
Jan Riis
Jan arbejder med opgaver inden for rådgivning i it-projekter, mentorrolle og sparring til større projektlederopgaver, teknisk støtte til projekter, standardisering og sikkerhed.