Lakeside yder arkitekturstøtte til Region H & Region Sjælland

 

Den 20. december 2013 underskrev Region Hovedstaden & Region Sjælland den kontrakt der gjorde Epic Systems til leverandører af “Sundhedsplatformen”. Løsningen der forventes ibrugtaget i 2016/2017 skal være med til at sikre en bedre behandling og en bedre arbejdsgang for patienter og ansatte i de to regioner. 

Det nye system fra Epic Systems får en afgørende rolle i at sikre interoperabilitet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedsplatformen bliver baseret på en allerede eksisterende og veldokumenterede løsning, men bliver i de tilfælde det er nødvendigt tilpasset danske sikkerhedsmodeller og infrastrukturer. I denne forbindelse har Lakeside ydet arkitekturstøtte til begge regioner med henblik på at kvalitetssikre Sundhedsplatformen fremadrettet.

 

I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatform fra Epic, ønsker Region H og Region Sjælland, at Sundhedsplatformen ikke selv har ansvar for integration til de nationale autentifikationsservices, men at dette er afkoblet i en separat MOCES-2-SOSI service. Med udgangspunkt i Region H’s eget udkast til komponentdokumentationen har Lakeside foretaget en vurdering af den foreslåede løsning, med henblik på at sikre, at løsningen er baseret på en korrekt forståelse af de nationale komponenter, og vil kunne fungere i samspil med disse.

Hos Lakeside er vi glade for endnu engang at kunne hjælpe vores kunder med vores kompetencer på dette felt, og dermed yde vores lille bidrag til at sikre kvaliteten i sundhedsydelserne i Danmark.

 
Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.