Mindre teknik, mere organisation


 

Region Midtjylland er i færd med at gennemføre en kompliceret konsolidering af deres it-platforme. Målet er én fælles it-platform til alle regionens ca. 30.000 it-brugere. Lakeside har ydet konsulentassistance til Region Midtjylland i form af støtte til regionens it-arkitekter samt støtte til kommunikationen mellem programmet og programmets styregruppe. Det har været et vellykket forløb for både regionen og Lakeside.

Region Midtjylland lancerede i 2012 programmet ”Ny Fælles Platform”. Målet er at etablere én fælles it-platform for alle regionens it-medarbejdere. Ud over at konsolidere og modernisere regionens it-infrastruktur skal den nye platform også effektivisere anvendelsen af it i regionen. Region Midtjylland valgte at inddrage Jan Riis fra Lakeside i Filservice projektet med henblik på at tilføre projektet kompetence og sikre at projektet kom i mål med nogle væsentlige leverancer.

Vi havde behov for en, som havde konkret erfaring med arkitekturopgaver. Jeg ved, at Lakeside har stor domæneindsigt på sundhedsområdet i kraft af tidligere arbejde, og at de har deltaget i projekter på nationalt plan. Vi valgte derfor Lakeside, dels fordi de har domæneviden på sundhedsområdet samt viden om metodedomænet. For det handlede ikke kun om teknik, men at forstå organisationen.

Henrik Hammer Jordt, leder for it-udvikling, arkitektur og design, Region Midtjylland

Inddragelse af interessenter

Foruden stor indsigt i sundheds-it domænet har Jan Riis også stor erfaring med projektledelse og it-arkitektur. Denne kombination har bevirket, at Jan har kunnet biddrage med afdækning af mulige risici i forløbet samt relevant interessentinvolvering. Et primært fokusområde for Jan var netop at inddrage de kommende brugere i forløbet og dermed holde  Filserviceprojektets fokus på forretningens behov.

Det var vigtigt, at vi fik inddraget forretningen, så vi fik sikret, at der var overensstemmelse mellem de teknologiske løsninger og brugernes reelle behov.

Jan Riis, CEO, Lakeside

Ud over at projektet fik tilført værdifuld viden fra relevante interessenter i forretningen, gav inddragelsen også interessenterne en stemme i projektet, og dermed medindflydelse på udviklingen af deres kommende it-arbejdsplads.

Den indsamlede viden fra forretningen blev anvendt i udfærdigelsen af den overordnede arkitekturbeskrivelse, designbeslutninger samt use-cases som igen dannede grundlaget for kravspecifikation og produktanskaffelse.

Vi fik løst den konkrete opgave, og fik lavet et grundlag som styregruppen kunne tage beslutning ud fra. Der var belæg for de anbefalinger som styregruppen blev præsenteret for.

Henrik Hammer Jordt, leder for it-udvikling, arkitektur og design, Region Midtjylland

Kompetenceoptimering på begge sider af projektet

Det var vigtig for Region Midtjylland, at Jan Riis ikke alene fungerede som udførende i projektet, men også støttede projektets infrastruktur arkitekt Jesper Pedersen som en slags mentor og sparingspartner. Målet var dels at give Jesper et kompetenceboost, dels at sikre at kompetencerne blev forankret i projektet. Jesper Pedersen udtaler:

Der er ingen tvivl om, at der kom en betydelig bedre kvalitet ind i projektet, efter Jan blev tilknyttet. I flere tilfælde var Jan udslagsgivende i forhold til fremgang i projektet, der havde meget stor bevågenhed, og var tidsmæssigt presset. Personlig fik jeg en langt bedre forståelse for hvilke processer, der var nødvendige for at få et godt resultat, samt en klar opfattelse af hvilke opgaver jeg skulle varetage.

Jesper Pedersen, it-arkitekt, Region Midtjylland

Samtidig har Region Midtjylland, og især Jesper Pedersen, fået udvidet værktøjskassen med  processer og dokumenter, som kan blive brugt som skabeloner for fremtidige projekter. Derved har forløbet ikke blot fået Filserviceprojektet i mål, men også givet mulighed for at Region Midtjylland kan udnytte læring af projektet fremadrettet. Jesper Pedersen konkluderer at:

I forhold til projektet har vi i samarbejde med Jan og Lakeside fået udarbejdet et stærkt grundlag, som vi efterfølgende i flere tilfælde har haft brug for at læne os op af.

Jesper Pedersen, it-arkitekt, Region Midtjylland

For Lakeside har projektet betydet en unik indsigt i regionens udfordringer omkring it-konsolidering, og har derved udvidet Lakesides domæneindsigt på sundheds- og regionsområdet.

Fakta - Ny Fælles Platform

Programmet ”Ny Fælles Platform” berører samtlige it-brugere i Region Midtjylland (ca. 30.000 medarbejdere). Platformen rulles ud i regionen i løbet af 2014-2016.

Kontakt hos Region Midtjylland:

Henrik Hammer Jordt – hjt@rm.dk

Jesper Pedersen – jesper.pedersen@stab.rm.dk

Kontakt hos Lakeside:

Jan Riis, Lakeside A/S – jri@lakeside.dk | +45 21 60 72 52

 
Jan Riis
Jan Riis
Jan arbejder med opgaver inden for rådgivning i it-projekter, mentorrolle og sparring til større projektlederopgaver, teknisk støtte til projekter, standardisering og sikkerhed.