Bankdata: 13 banker, men fælles retning med roadmapping_

 

Strategiske Roadmaps til styrkelse af intern og ekstern kommunikation

 

Det er vigtigt for Bankdata, der er ejet af og leverer it-systemer til 13 banker, at styrke sin interne kommunikation og dialog med ejerne/kunderne for bedre at kunne inddrage disse, skabe tætte relationer og fælles retning. Lakeside har faciliteret udviklingen og implementeringen af en roadmapping-proces for Bankdata med henblik på at styrke netop denne interne kommunikation og dialog. Dels gennem et kompetenceløft der gør Bankdata i stand til at få udbytte af roadmapping-teknikken, også fremover, men også på et helt konkret niveau med konkrete værktøjer og facilitering af strategiske tiltag.

Opgaven

Strategisk støtte til Bankdata

"Jeg havde to målsætninger, for det første ville jeg gerne have “roadmapping” ind under huden således at jeg kan anvende det i facilitering af specielt strategiske tiltag og for det andet havde vi et konkret projekt vi gerne ville løse i forløbet."

Sådan udtrykte Ole Laugesen, Underdirektør og kundechef i Bankdata, sine behov, i forbindelse med en nært forestående revision af Bankdatas strategi.

Udgangspunktet var at klæde en gruppe hos Bankdata på til at vurdere roadmapping-metodens anvendelse i Bankdatas egne projekter og aktiviteter. Behovet var at få en mere styret og konkret ramme at lave sin forretnings- og strategiudvikling indenfor, som det ville være nemmere at kommunikere og formidle internt og eksternt i forhold til andre projekter og pengeinstitutter.

Konkret tilrettelagde Lakeside processen med fem iterationer af 2-3 ugers varighed, hvor den grundlæggende ramme for roadmapping blev gennemgået og løbende tilpasset Bankdatas behov og input. Lakeside fungerede som underviser og facilitator og leverede de koncepter og værktøjer, som Bankdata kunne tage ind og tilpasse. Fx som produkt-roadmaps eller mere strategiske roadmaps, der illustrerer sammenhængen mellem trends og drivere og indvirkningen på Bankdatas platforme.


Vores bidrag

I udarbejdelsen af de bestilte roadmaps deltog bl.a. kommunikationsteamet fra Bankdata, der har en primær udfordring i på en kost-effektiv måde at få budskaber ud til Bankdatas ledelse, projekter og kunder om, hvilke produkter og projekter Bankdata leverer hvornår.

Workshoppen som arbejds- og samarbejdsform var central for roadmapping-processen, ligesom visualisering også var det. Derfor var forløbet også balanceret mellem korte oplæg, konkrete eksempler og mulighed for at arbejde med værktøjerne konkret i forhold til Bankdatas behov. Fx hvilke typer af visualisering ville passe bedst til de budskaber og målgrupper, som Bankdatas kommunikationsteam henvender sig til?

Lakesides roadmapping-koncept tager afsæt i T-Plan metoden udviklet på Cambridge Universitet. T-Plan er lagt an, så den udfolder sig iterativt og insisterer på et produkt: et roadmap. Eller flere roadmaps for ofte har man behov for flere vinkler og typer af visualisering. Selvom der er langt fra Cambridge til Fredericia, hvor Bankdata holder til, så var det ikke det sværeste at tilpasse T-Plan metoden, så den også kunne fungere her.

Forløbet var lære- og udbytterigt for både os og kunden. Ole Laugesen udtaler: "Jeg indrømmer blankt, at jeg syntes at det var en hård proces, men helt nødvendig. Og øvelse gør mester – det virker og er ikke længere så tung en proces. Tværtimod – det sikrer at der er taget stilling til alle centrale spørgsmål, og man får taget aktiv stilling til eventuelle fravalg."


Mere om Strategisk Roadmapping

Få styr på din strategi og teknologiportefølje

"Vi vil bruge det aktivt i specielt de større strategiske projekter. Det sikrer, at vi får vendt alle sten på vejen og får rigtig gode diskussioner der sikrer et fælles verdensbillede."
- Ole Laugesen, Underdirektør og kundechef, Bankdata

En mere strategisk anvendelse af roadmapping og roadmaps har gjort Bankdata i stand til at skabe bedre muligheder for dialog med deres kunder. Udviklingen går mod mere adrætte og agile udviklingsmetoder, derfor skal dialogen omkring behov og teknologiske muligheder også rykkes tættere sammen og konkretiseres. Bankdata kan gennem roadmapping hurtigere klarlægge deres kunders behov og samtidig rådgive omkring udnyttelsen af teknologi i pengeinstitutternes bankdrift. Bankdata vil udnytte dette og bl.a. roadmapping til at blive mere proaktive i dialogen med deres kunder og kan skabe mere værdi for alle parter.

Metoder: IfM T-Plan og rammeværk til visualisering.Vi løste opgaven

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.