Begrænset Ordinationsret_

 

Definition af parametre til styring af ordinationsret i sundhedssektoren.

 

Retten til at ordinere medicin - den såkaldte ordinationsret - tilfalder i Danmark alle praktiserende læger. Denne ret udøves i forbindelse med lægernes virke, men kan indskrænkes, såfremt lægen ikke længere ønsker at gøre brug af denne, laver gentagne fejl eller misbruger sin bemyndigelse. I denne forbindelse har Lakeside bistået i udviklingen og definitionen af en række parametre, der har gjort det muligt at håndhæve den begrænsede ordinationsret elektronisk, hvormed de forhenværende manuelle arbejdsgange nu bliver delvist automatiserede.

Opgaven

Definition og udvikling af løsning samt teknisk projektledelse

Der findes i Danmark et antal læger, der helt eller delvist har fået frataget eller har fraskrevet sig retten til at ordinere medicin. Forhold af denne karakter kan have baggrund i sager, hvor embedslægen har påtalt, at læger gentagne gange har ordineret medicin på en måde, hvor der vurderes at patienternes helbred bliver udsat for en unødvendig risiko, eller hvor lægen direkte har misbrugt sin ordinationsret.

En frivillig fraskrivelse kan eksempelvis skyldes at en læge efter at være gået på pension ikke længere ønsker at have muligheden for at udstede medicin, eller at læger selv erkender fejl eller misbrug.

Begge dele kan ske for samtlige lægemidler, eller for en udvalgt gruppe af lægemidler. Samlet betegnes begge typer som “begrænset ordinationsret”.

Tidligere er “begrænset ordinationsret” håndteret ved at apotekerne har fået lister over læger med “begrænset ordinationsret”, og hvilke lægemidler disse læger ikke må udstede recept på. Ved udlevering af medicin skulle apotekerne manuelt kontrollere op mod disse lister.

I projektet “Begrænset Ordinationsret” har Lakeside medvirket til at definere på baggrund af hvilke parametre en læge skal kunne få begrænset ordinationsretten. Dvs. at skabe et systematisk grundlag, der kan danne baggrund for en automatisk kontrol i Fælles Medicinkort / receptmodulet og apotekernes systemer. Kontrollen i FMK skal forhindre udstedelsen af elektroniske recepter, kontrollen i apotekernes systemer skal fange de situationer hvor der er udstedt en papirrecept eller indtelefoneret en recept.

Efterfølgende har Lakeside udført projektledelse. Stamdata for “begrænset ordinationsret” og kontrollen i FMK er sat i drift i sommeren 2017. Apotekerne arbejder p.t. på at indføre kontrollen i deres systemer.


Vores bidrag

Facilitering af workshops, interessenthåndtering og roadmapping

Ambitionen er, at GreenLab Skive bliver en forsyningskilde af bæredygtig energi såvel som en platform for forretningsudvikling og innovation, der kan skabe arbejdspladser og styrke økonomien i kommunen.

I Lakeside har vi deltaget i dialogen omkring GreenLab siden projektet blev søsat, og har haft til opgave at støtte GreenLabs direktør og sekretariat med etablering af en strategisk ramme for den platform, som man med lab'et har ønsket at opbygge. Arbejdet med GreenLab har bl.a. omfattet en facilitering af dialogen omkring projektets forretningsmodel(ler), og har inkluderet sparring og støtte til projektets ledelse og bestyrelse, såvel som facilitering af workshops for de private virksomheder der har været involveret i projektets tidlige faser.

Resultatet af Lakesides bidrag har været et tidligt strategisk roadmap, der kan kommunikere GreenLab Skives visioner for opbygning af et bæredygtigt forretningsfællesskab omkring GreenLab Skives nuværende og fremtidige aktiver og aktiviteter.


Hvad er en "platform"?

Platforme, økosystemer, digital business - alle snakker om det, men ved vi hvad det er?

Et af de væsentligste punkter i løsningen af GreenLab-opgaven var etableringen af et manifest for den underliggende forretningsplatform, som energifællesskabet i GreenLab Skive er bygget op omkring. På trods af at vi har erfaring med forretningsudvikling fra både et strategisk og it-arkitektonisk perspektiv, så er platform-modellering alligevel et begreb, der er forholdsvist ukendt for os. Heldigvis for er platform-begrebet ved at være modent nok til, at der findes pålideligt materiale om platform-konstruktionen, som vi kunne støtte os op af i opgaveløsningen.

En af de kilder vi bl.a. gjorde brug af var Sangeet Paul Choudary og hans bøger Plaform Scale (bog) og Platform Revolution (bog). I bøgerne udforsker Choudary platform-begrebet, med afsæt i nogle af tidens største og mest succesfulde platforme som fx Apples App Store og det populære Uber.

I dette sammenhæng konkluderer Choudary bl.a., at den succesfulde platform tillader platforms-ejeren at...:

➣ ... skabe forbindelse mellem en køber og en aftager af en given gode
➣ ... at understøtte den interaktion der gør relationen mellem køber og aftager interessant
➣ ... at succesfuldt stille processer og redskaber til rådighed for både køber og aftager, der styrker det særskilte behov disse parter måtte have hver især

At etablere en platform vil i denne forstand derfor indeholde en række overvejelser omkring hvordan værdi skabes, og hvordan den gode interaktion omkring udveksling af værdier finder sted.

I vores arbejde med GreenLab Skive fik vi mulighed for at bruge vores eksisterende viden i forlængelse af Choudary's rammeværk, og som resultat har vi i dag et godt greb om platform-begrebet, og den proces der fører til etablering af en stærk platform.Vi løste opgaven

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.

Tom Kückelhahn Nilson

+45 2758 7846


Tom er en meget erfaren it-arkitekt, og har arbejdet med missionskritiske it-systemer i en længere årrække. Tom er kendt for at være grundig og skarp i sine analyser af komplekse it-tekniske problemstillinger, og står på et særdeles solidt it-teknisk fundament.