Energi i Væksten - Service og Innovation under kontrol_

 

Facilitering af innovation og forretningsudvikling i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter

 

I Skive Kommune har SET (Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter) siden 2012 arbejdet målrettet på at hjælpe lokale virksomheder med fokus på energi videre med deres vækststrategier og nå i mål med deres udviklingsprojekter. Energi i Væksten har således været en platform, hvor en række forskellige analyser og forløb med workshops, uddannelsesture og briefings har dannet ramme for et væld af samarbejdsaktiviteter - aktiviteter med ét fælles fokus: at skabe flere jobs i Skive kommune.

Opgaven

SmartUp – Fra idé til marked på under et år

Et af de primære formål for EiV-projektet har været at skabe eller genskabe job i Skive kommune. I denne forbindelse har Energi i Væksten-initiativet (EiV) bistået lokale virksomheder og iværksættere med anskaffelse af kapital, formidling af kontakt og samarbejdsmuligheder, uddanelse og projektstyring. I samarbejde med Lakesides Bent Bilstrup blev der således udarbejdet en projektplatform, der kunne facilitere identifikation, kvalifikation og acceleration af lokale virksomheder og vækstinitiativer.

Foruden SmartUp!-forløbet var EiV også facilitatorer for et forløb med fokus på servicedesign og servitization. I dette forløb fungerede vi ligeledes som facilitatorer ved en række workshops for lokale virksomheder, der gerne ville eller allerede var i gang med servicedesign. I dette sammenhæng var der bl.a. et ønske om, at Lakeside brugte sit efterhånden stærke netværk på Cambridge University i England til at arrangere en uddannelsestur til the Institute of Manufacturing på netop Cambridge University. Her blev en gruppe af interesserede lokale virksomheder fra Skive-egnen inviteret på en to dags uddannelsestur til det prestigefyldte universitet, og fik ny viden om service design og servitization, der skulle hjælpe dem med at fremstille værdiskabende services i deres eksisterende forretninger.


Vores bidrag

Ex. "Facilitering af workshops, interessenthåndtering og roadmapping"

Det første projekt der blev gennemført i EiV-initiativet var SmartUp! Dette initiativ skulle imødekomme et ønske om en mere agil proces fra idé til færdigt produkt, der skulle give både større og mindre virksomheder mulighed for at arbejde iterativt med deres innovationsproces. For at imødekomme dette ønske anvendte vi i vores facilitering en række forskellige visuelle innovations- og strategiværktøjer, som fx Project Vision Board og Product Validation Board.

På under et år med med SmartUP! og en række fokuserede workshops lykkedes det således at få kvalificeret og modnet en af deltagergruppernes idé til et punkt, hvor de kunne føre denne ud i livet. Lige præcis denne gruppe var ikke bekendte på forhånd, og vi betragter dette faktum som en blåstempling af et åbent innovationsforum som EiV. Gruppen fik sideløbende med de afholdte workshops fundet finansiering og fremstillet en forretningsplan, der gjorde dem i stand til at etablere en fælles virksomhed – Suntherm – og igangsætte udviklingen af deres produkt-idé: et solbatteri med et stort europæisk marked i kikkerten.

Den anden del af vores leverance til SET bestod i facilitering af et Servitization-forløb. Servitization beskriver en forretningsmodel, hvor producenten af et produkt tilknytter en række services til dette. Dette – på papiret – simple greb gør det muligt for producenter både at levere en bedre oplevelse for kunden, samt at holde øje med det leverede produkt i en længere periode, og herved blive klogere på produktets funktion, holdbarhed m.m.

Som antydet er skiftet fra at være leverandør af produkter til at være leverandør af produkter og services, ikke så let som det lyder. Derfor blev der i efteråret 2014 arrangeret en tur til the Institute of Manufacturing i Cambridge, hvor Andy Neely, frontfigur i Cambridge Service Alliance, agerede vært og underviste EiV’s servitization arbejdsgruppe.

Udbyttet af turen til Cambridge blev således en række konkrete værktøjer, der på workshops i de efterfølgende måneder, dannede grundlag for en fælles forståelse af servicedesign og servitization. På baggrund af vores deltagelse i SET's SmartUp!- og EiV-forløb har vi etableret et stærkt samarbejde med flere spillere i Skive Kommune, og fik også roser med på vejen af Thea Lyng Thomsen, konsulent hos SET:

"Et af de steder hvor jeg synes det har gjort en stor forskel at have Lakeside repræsenteret i form af Bent er i SmartUp!-forløbet. Jeg kan se, at det har været en rigtig stor succes for de virksomheder, der deltog – særligt for de tre virksomheder for hvem det lykkedes at skabe Suntherm. Dette var de i stand til på baggrund af det forløb Lakeside hjalp os med at facilitere. Det er super stærkt, og slet ikke noget, der sker hver dag i erhvervslivet!"


Overskrift, ex "Hvad er en "platform"?"

Erfaringer fra et Servitization-forløb – kom og hent dem!

Det er nok ikke gået ret mange næser forbi, at digitaliseringen raser derudaf. Speederen er i bund. På en makronbund af buzz om Big Data og the Internet of Things tegner sig et signalement af et it-baseret økosystem, som har transformerende karakter. Én af transformationerne hedder Servitization. Lakeside tilbyder her et hurtigt signalement af de muligheder og de erfaringer vi har høstet igennem et forløb omkring service- og forretningsudvikling. Muligheder der byder sig til i en stadig mere digital virkelighed og stiller flere krav til det it-landskab vi bygger omkring os.

Andy Neely, director for Cambridge Service Alliance ved Cambridge University, beskriver servitization som en “transformation journey”, hvori virksomheder benytter deres produkter som platforme til at levere værdiskabende services, der kommer både kunden og egen virksomhed til gode. Det kan være gennem gratis returnering af varer købt online (for kunden), eller gennem et stærkere data- og beslutningsgrundlag (for leverandøren).

Denne rejse indebærer bl.a., at man undersøger discipliner som service design, serviceinnovation og digital båret forretningsudvikling. Alle disse er eksempler på discipliner der kan hjælpe med at afdække de behov, der måtte være hos brugeren, de forretningsmæssige konsekvenser implementeringen af en service måtte have samt de organisatoriske forudsætninger der bør være til stede, før nye teknologier kan udnyttes optimalt.

På baggrund af et længerevarigt forløb med fokus på netop servitization har vi udarbejdet folderen “Servitization – fra produkter til services”, som du gratis kan downloade. Folderen er tilrettelagt som et praktisk og pragmatisk bidrag til alle, der ønsker at udnytte teknologiens muligheder for at levere en endnu bedre service til sine kunder. Et bidrag vi håber vil blive anvendt af de, der ønsker at undersøge muligheden for at supplere deres produktportefølje med værdiskabende services, og til de, der blot måtte ønske at blive inspireret og måske lidt klogere på, hvilke vilkår for innovation servitization giver os.

Folderen baserer sig på vores Servitization-forløb, og præsenterer et udvalg af værktøjer og metoder til service design, serviceinnovation og forretningsudvikling som vi har set være særdeles effektive. Som det også løbende understreges i folderen, så findes der ingen “one-size-fits-all”-løsning, og mantraet for folderen og mange af de indeholdte løsningsforslag og metoder beror på, at man i stadig stigende grad fokuserer på kortere iterationer og mere eksperimenterende og kundenære udviklingsprocesser.Vi løste opgaven

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.