GreenLab Skive_

 

At udvikle en energi- og forretningsplatform fra bunden.

 

I Skive kommune er visionen at være CO2-neutrale inden 2029. I denne forbindelse har kommunen etableret GreenLab Skive - en grøn energipark der skal bidrage til at udvikle fremtidens bæredygtige energiløsninger. I Lakeside har vi bistået GreenLab Skives bestyrelse og interessentkredsen omkring platformen med facilitering af den indledende dialog omkring den strategi og de forretningsmodeller.

Opgaven

Etablering af strategi og platform til innovation i energisektoren

I 2015 tog Skive Kommune det første spadestik mod at blive CO2-neutrale inden 2029. Med initiativet GreenLab Skive er man således gået i gang med at etablere en grøn energipark og forretningsplatform et par kilometer udenfor Skive by, hvor virksomheder og kommune i samarbejde skal udvikle fremtidens bæredygtige energiløsninger. I denne forbindelse har vi i Lakeside bidraget med den indledende dialog omkring strategiske perspektiver på GreenLab og dets fremtid. Denne dialog har bl.a. indeholdt overvejelser omkring:

➣ Valg af forretningsmodel
➣ Etablering af forretningsplatform
➣ Facilitering af workshops for bestyrelse og partnere

Opgaven blev løst i samarbejde med GreenLab Skives direktør og sekretariat, og med deltagelse fra GreenLabs bestyrelse.


Vores bidrag

Facilitering af workshops, interessenthåndtering og roadmapping

Ambitionen er, at GreenLab Skive bliver en forsyningskilde af bæredygtig energi såvel som en platform for forretningsudvikling og innovation, der kan skabe arbejdspladser og styrke økonomien i kommunen.

I Lakeside har vi deltaget i dialogen omkring GreenLab siden projektet blev søsat, og har haft til opgave at støtte GreenLabs direktør og sekretariat med etablering af en strategisk ramme for den platform, som man med lab'et har ønsket at opbygge. Arbejdet med GreenLab har bl.a. omfattet en facilitering af dialogen omkring projektets forretningsmodel(ler), og har inkluderet sparring og støtte til projektets ledelse og bestyrelse, såvel som facilitering af workshops for de private virksomheder der har været involveret i projektets tidlige faser.

Resultatet af Lakesides bidrag har været et tidligt strategisk roadmap, der kan kommunikere GreenLab Skives visioner for opbygning af et bæredygtigt forretningsfællesskab omkring GreenLab Skives nuværende og fremtidige aktiver og aktiviteter.


Hvad er en "platform"?

Platforme, økosystemer, digital business - alle snakker om det, men ved vi hvad det er?

Et af de væsentligste punkter i løsningen af GreenLab-opgaven var etableringen af et manifest for den underliggende forretningsplatform, som energifællesskabet i GreenLab Skive er bygget op omkring. På trods af at vi har erfaring med forretningsudvikling fra både et strategisk og it-arkitektonisk perspektiv, så er platform-modellering alligevel et begreb, der er forholdsvist ukendt for os. Heldigvis for er platform-begrebet ved at være modent nok til, at der findes pålideligt materiale om platform-konstruktionen, som vi kunne støtte os op af i opgaveløsningen.

En af de kilder vi bl.a. gjorde brug af var Sangeet Paul Choudary og hans bøger Plaform Scale (bog) og Platform Revolution (bog). I bøgerne udforsker Choudary platform-begrebet, med afsæt i nogle af tidens største og mest succesfulde platforme som fx Apples App Store og det populære Uber.

I dette sammenhæng konkluderer Choudary bl.a., at den succesfulde platform tillader platforms-ejeren at...:

➣ ... skabe forbindelse mellem en køber og en aftager af en given gode
➣ ... at understøtte den interaktion der gør relationen mellem køber og aftager interessant
➣ ... at succesfuldt stille processer og redskaber til rådighed for både køber og aftager, der styrker det særskilte behov disse parter måtte have hver især

At etablere en platform vil i denne forstand derfor indeholde en række overvejelser omkring hvordan værdi skabes, og hvordan den gode interaktion omkring udveksling af værdier finder sted.

I vores arbejde med GreenLab Skive fik vi mulighed for at bruge vores eksisterende viden i forlængelse af Choudary's rammeværk, og som resultat har vi i dag et godt greb om platform-begrebet, og den proces der fører til etablering af en stærk platform.Vi løste opgaven

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.

Mikkel Ingwar Karlsen

+45 2758 7846


Mikkel er juniorkonsulent og bistår med en lang række research- og kommunikationsopgaver, workshopstøtte samt dokumentation.