Referencearkitektur for profiler og standarder for uddannelsesområdet_

 

Udarbejdelse af vejledninger for brug af profiler og standarder til pædagogisk personale og leverandører af læremidler.

 

Brugerne af Bruger Portalsinitiativets (BPI) standardiseringer DK-LOM og DK-LTI har manglet værktøjerne til at anvende standarderne. Med fire vejledninger har Lakeside bidraget til den referencearkitektur, som skal være med til at øge effekten af standarderne og gøre dem lettere anvendelige.

Opgaven

Alle synes det er en god idé at lave standardiseringer - men de er svære at følge.

Med vejledninger i anvendelse af Bruger Portalsinitiativets (BPI) standardiseringer; DK-LOM og DK-LTI, bliver standarderne mere praktisk anvendelige og effekten af dem øges.

Profilerne DK-LOM og DK-LTI er standardiseringer indenfor lærings- og uddannelsesområdet, som blandt andet skal gøre det muligt for lærere og undervisere at samle læringsmateriale fra forskellige leverandører på én platform. Brugerne af profilerne har dog manglet værktøjerne til at forstå hvornår og hvordan, de skal anvende standarderne. Styrelsen for IT og Læring (STIL) og Kommunernes Landsforening (KL) har derfor ønsket at få fastlagt en referencearkitektur, der bedre forklarer dette. Referencearkitekturen skal gøre gøre det enklere for undervisere og leverandører af læringsværktøjer og -platforme at bruge standarderne. Den skal tydeliggøre, hvordan og i hvilke arbejdsprocesser standarderne skal bruges og bedst anvendes.


Vores bidrag

Udvikling af referencearkitektur

Første skridt i udviklingen af referencearkitekturen var at afklare med kunden (STIL og KL) hvad de forretningsmæssige mål for standarderne var. I samarbejde fik vi defineret ti forretningsmål, som blandt andet handler om at åbne markedet, at få undervisere til at dele deres læringsmateriale og gøre det nemt for dem at tage læringsmateriale med sig videre ved et eventuelt skifte til en anden skole og undervisningssted.

Med udgangspunkt i forretningsmålene blev der afholdt en workshop med kredsen af leverandørere af læringsværktøjer og -platforme. Formålet med workshoppen var at afdække, hvor leverandørerne så det største behov for bistand i brugen af standarderne, hvilke barriere de så, samt hvor gevinsterne lå med større ensretning.

På baggrund af workshoppen udarbejdede vi fire vejledninger; én overordnet vejledning om forretningsmålene og processerne samt tre detaljerede vejledninger om, hvordan man konkret arbejder med de enkelte standarder.


De fire vejledninger

Én overordnet og tre detaljerede vejledninger

1) Referencearkitektur for BPI profilernes anvendelse Målgruppen for referencearkitekturen er alle tekniske beslutningstagere (fx enterprise-, løsnings- og forretningsarkitekter) på både leverandør- og aftagersiden samt projektledere og forretningsrepræsentanter på området for læringsplatforme og læremidler. Referencearkitekturen skal bistå i de løbende afklaringer og vurderinger af løsningsforslag, som denne målgruppe typisk varetager.

2) DK-LOM metadata for undervisningsforløb skabt af pædagogisk personale Denne vejledning omhandler de DK-LOM metadata, som en læringsplatform bør understøtte i forbindelse med undervisningsforløb skabt af pædagogisk personale. Målgruppen for vejledningen er dels leverandører af læringsplatforme, som ønsker at leve op til Brugerportalsinitiativets (BPI) retningslinjer for DK-LOM opmærkning af undervisningsforløb og dels kommuner i forbindelse for kravudredning ved indkøb af læringsplatforme.

3) DK-LOM metadata politik for forlag Denne vejledning beskriver, hvordan en producent af læremidler (fx et forlag) kan udarbejde en lokal DK-LOM metadatapolitik. En producent af læremidler skal bruge retningslinjerne i denne vejledning til at udarbejde sin egen lokale DK-LOM metadatapolitik.

4) Guidelines og vejledning i Dansk applikationsprofil for LTI (DK-LTI) Målgruppen for denne vejledning er IT-arkitekter og programmører, som skal udvikle læremidler eller læringsplatforme der skal integrere via protokollerne i DK-LTI. DK-LTI er en profilering af den internationale IMS LTI standard til danske forhold. Målet med standardisering af protokollerne i DK-LTI er at gøre integration af eksterne læremidler i læringsplatforme lettere. Især at understøtte opstart af et læringsværktøj samt sikre tilbageførsel af resultater.Vi løste opgaven

Søren Ærendahl Mikkelsen

+45 7178 7670


Sørens primære kompetence er inden for it-arkitektur og identity management, og han beskæftiger sig bl.a. med projektledelse og kravspecifikation.


Anni Markussen

+45 3011 2326


Anni yder projekt- og implementeringsstøtte til projekter med stærke kompetencer inden for overblik, samarbejde og fremdrift. Anni yder også processstøtte, fx. ITIL, med stor erfaring omkring incident-, change- og problem management.

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.Vil du vide mere?