Profiler og Standarder for læringsområdet_

 

Udvikling af profilerne og standarderne bag folkeskolelærernes arbejde med læringsforløb

 

I 2015 blev Lakeside kontaktet af Brugerportalsinitiativet (BPI), der ønskede at udvikle en håndfuld nationale profiler, der fremadrettet kunne fungere som hovedmotor i lærernes arbejde med læringsforløb. I Lakeside har vi således forestået projektledelsen af forløbet, såvel som bidraget med den nødvendige tekniske kompetence. Resultatet er profilerne DK-CARTRIDGE, DK-LOM og DK-LTI.

Opgaven

Udvikling af profiler til læringsområdets fremtidige standarder

I 2015 kortlagde Deloitte en række forhold, der kunne forbedres i forhold til netop læringsforløb (se undersøgelsen "Bedre deling af digitale læringsforløb i grundskolen"). I rapporten påpeges det bl.a. at, "[...] Lærerne, skolelederne og forvaltningerne giver alle udtryk for, at platformene ikke taler sammen på tværs. Det betyder blandt andet, at der ligger et arbejde hos lærerne i at samle læremidler og undervisningsmaterialer et tredje sted, hvis de ønsker at anvende materialer fra forskellige platforme i et samlet læringsforløb." (læs hele rapporten her). I denne forbindelse vil standardisering ved brug af de udviklede profiler kunne bidrage til, at give bedre vilkår i udviklingen af brugervenlige løsninger til håndtering af læringsforløb hvor det, at lave integrationer til forskellige relevante undervisnings- og materialeplatforme bliver gjort enklere og mere ensartet.


Vores bidrag

Behovsafklaring og udvikling af nye profiler

Målet med indsatsen var at standardisere et distributionsformat for digitalt læringsindhold, der skulle gøre det muligt at eksportere læringsindhold (fx læringsforløb) fra én læringsplatform og importere det i en anden læringsplatform, hvor læringsindholdet både kunne anvendes og redigeres. Initiativet til specificering af de omtalte profiler kommer fra den fællesoffentlige standardiseringsgruppe under “Brugerportalsinitiativet for grundskoler og dagtilbud”, repræsenteret ved Styrelsen for It og Læring (STIL) under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt KL.

Foruden den facilitering og behovsafdækning Lakeside leverede i forløbet, har vi kunne bidrage med vores mange erfaringer fra sundhedsområdet, der på mange punkter har været igennem den samme digitaliseringsproces, som læringsområdet er på vej til at gennemgå.


Hvad består profilerne af?

De tre profiler DK-CARTRIDGE, DK-LOM og DK-LTI kort fortalt

DK-LOM er en dansk applikationsprofil af IEEE Standard for Learning Object Metadata – 1484.12.1. DK-LOM profilen beskriver metadata for et standardiseret “læringsobjekt”, der er de objekter der benyttes til lærings, undervisning og uddannelse.

Disse metadata kunne være titel, forlag, formål, ophav eller lign., og er relevante, når undervisere skal fremsøge materiale til deres undervisningsforløb. Den danske DK-LOM profil er optimeret i forhold til danske forhold. Formålet med udviklingen af DK-LOM-profilen har været at skabe en profil, der kan benyttes på tværs af offentlige og private sektorer på området for uddannelse og undervisning. Profilen er bl.a. med til at sikre, at nogle af de udsøgningsproblematikker som undervisere møder i deres dagligdag, bliver afhjulpet.

Den danske Cartridge-profil tager afsæt i den internationale Common Cartridge-standard, der læser: "Common Cartridge solves two problems. The first is to provide a standard way to represent digital course materials for use in online learning systems so that content can be developed in one format and used across a wide variety of learning systems. The second is to enable new publishing models for online course materials and digital books that are modular, web-distributed, interactive, and customizable." (læs den fulde beskrivelse her)

Den sidste profil Lakeside har lavet er DK-LTI. DK-LTI er ligesom DK-LOM og DK-Cartridge en dansk profil af en international standard – i dette tilfælde IMS LTI-standarden. Målet med DK-LTI-profilen er, at gøre integration til eksternt læringsindhold fra en læringsplatform lettere. Fx eksternt læringsindhold fra et kommercielt forlag. DK-LTI specificerer, hvordan det eksterne læringsmodul opstartes samt hvordan elevens opnåede resultater eller progression tilbageføres til læringsplatformen. DK-LTI baserer sig på version 1.1.1 af IMS LTI, som er en relativ simpel og let implementerbar standard.Vi løste opgaven

Søren Ærendahl Mikkelsen

+45 7178 7670


Sørens primære kompetence er inden for it-arkitektur og identity management, og han beskæftiger sig bl.a. med projektledelse og kravspecifikation.


Anni Markussen

+45 3011 2326


Anni yder projekt- og implementeringsstøtte til projekter med stærke kompetencer inden for overblik, samarbejde og fremdrift. Anni yder også processstøtte, fx. ITIL, med stor erfaring omkring incident-, change- og problem management.

Bent Bilstrup

+45 2326 2229


Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.Vil du vide mere?