Ydelsespræsentation: Software Delivery Reviews_

 

Uvildige digitaliseringsanalyser i en kost-effektiv ramme.

 

Software Delivery Review er titlen på en ny Lakeside-ydelse, der gør det muligt at, levere analyser billigere og hurtigere, men med samme høje kvalitet. Vi har pakket vores analytiske proces pænt ind, hvilket giver os muligheden for at levere et gennemprøvet produkt i et, for aftageren, langt mere effektivt og nøje tilrettelagt forløb. Ydelsen sikrer, at vi kan levere et kvalitetssikret produkt til en skarp, fast pris.

Opgaven

Kvalitetsvurdering af KOMBIT's DUBU-løsning

I perioden maj-juni 2016 har Lakeside bistået KOMBIT med en fast-track vurdering af software systemet DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) – et system der skal skabe bedre styring og sagsbehandling på området for udsatte børn og unge i Danmark. For sagsbehandlere har DUBU til formål at understøtte arbejdsprocessen med udsatte børn og unge, og samtidig levere ledelsesinformation i form af overblik og statistik på tværs af systemets enkelte sager.

Dette skete gennem en analyse af en række kritiske projektelementer – en opgave der typisk udbydes i forbindelse med overdragelse af it-systemer. Lakeside har efterhånden en stor og bredt funderet erfaring med at vurdere tilstanden af software-leverancer som fx DUBU, og det er denne erfaring og metode, vi har sat på fast form, og nu leverer som en fast ydelse. Fordelen ved denne formalisering af vurderingsopgaven er, at vi hurtigt og effektivt kan levere et fokuseret projektforløb, hvor vurderingens kvalitet ikke bliver minimeret.

Ved at levere denne type analyse som en ydelse, får vi mulighed for at levere et gennemprøvet produkt pakket ind i et, for aftageren, langt mere effektivt og nøje tilrettelagt forløb. Ydelsen sikrer, at vi kan levere et kvalitetssikret produkt, til en skarp, fast pris.

For vores kunder er det derfor lettere at gennemskue, hvad ydelsen helt konkret består af, og for os er det muligt at tilbyde den bedst egnede bemanding til opgaven, samt at levere et kvalitetsmæssigt solidt produkt i et strammere og mere effektivt format – tilmed til en attraktiv pris.


Vores bidrag

Fleksibel ramme med tilpasningsmuligheder

For KOMBIT var situationen, at DUBU-systemet var nået til et punkt i sin livscyklus hvor systemet og kontrakten omkring videreudvikling og drift stod over for et genudbud. I denne forbindelse fandt KOMBIT det nødvendigt at få foretaget en uvildig vurdering af systemet, der kunne kortlægge den samlede leverances tilstand og identificere hvilke tiltag, der ville være hensigtsmæssige at gennemføre for at sikre en bedre udbudsproces og en sikker overdragelse til en ny leverandør.
I vurderingen af DUBU foretog Lakeside en dybdegående gennemgang af dokumentationen omkring DUBU, og gennemførte dertil interviews med relevante interessenter og nøglepersoner.
Resultatet af undersøgelsen var en række observationer og konklusioner, der udmøntede sig i en række konkrete anbefalinger til det videre forløb for DUBU-systemet. Med disse anbefalinger blev det synliggjort hvilke elementer, der kunne forbedre og styrke løsningen, samt hvordan disse skulle håndteres i forbindelse med genudbud af løsningen. Vi føler derfor, at vi bidrog til at skabe et fundament, hvorpå KOMBIT med større sikkerhed kunne tage beslutninger omkring den fremadrettede proces for DUBU.

Forløbet har endnu engang bekræftet, hvor stor værdi en uvildig granskning af et system skaber. Som leverandør af ydelsen har vi hos Lakeside mulighed for at hjælpe kundesiden med at etablere det bedste udgangspunkt, når der skal tages stilling til, hvordan det videre forløb skal se ud i forhold til en software-leverance. Vi har kunne forsikre kunden om, hvorvidt deres investeringer er sikret og beskyttet, eller om det muligvis ville være mere værdiskabende at ændre kurs. Derved har KOMBIT kunnet investere deres ressourcer de rigtige steder, og blevet betrygget i deres beslutningsgrundlag for den videre proces for DUBU-projektet.


Hvorfor levere ydelser på denne måde?

Beskyt din investering i tid og ressourcer, og undgå større konflikter

Behovet for review og kvalitetsikring er efter vores erfaring sjældent ens, og derfor tilbyder vi ydelsen i tre forskellige størrelser (BASIC, MEDIUM og FULL). Det er med til at sikre, at du ikke får hverken mere eller mindre analyse og undersøgelse, end du har behov for. BASIC-ydelsen er dermed altid et fast forløb, hvor undersøgelsesdesignet og tidsforbruget derfor også ligger fast. I den anden ende af skalaen har vi FULL, hvor undersøgelsesdesignet og den tid vi dedikerer til analyse og undersøgelse tilpasses dit behov fuldstændigt, og hvor prisen også bliver derefter.

Grundlæggende handler det om at beskytte den investering i tid, ressourcer og anseelse, som et systemudviklingsprojekt altid er. Med en formaliseret ydelse er det muligt at bruge vores viden og position som uvildig part, til at gå ind i det ofte spændte og måske konfliktfyldt forhold mellem kunde- og leverandørsiden i et softwareprojekt, og give begge parter et sagligt og fælles uvildigt grundlag for den videre proces, så fremdriften ikke mistes og kræfterne bruges rigtigt.

Et Software Delivery Review vil derfor typisk kunne bruges som beslutningsstøtte i de situationer, hvor software-leverancer og kontrakter står til at skulle skifte hænder, fornyes, i genudbud eller lign. Erfaringerne viser, at situationer som disse ofte er præget af stor usikkerhed og tvivl, og i værste tilfælde kan ende i en konflikt, der ikke bringer hverken kunde eller leverandør tættere på et fungerende stykke software.

Software Delivery Review ydelsen er derfor en oplagt mulighed for at sikre at en software-leverance har det omfang og den kvalitet, der kan forventes. Ligeledes bidrager reviewet til at synliggøre hvilke aktiviteter projektet skal fokusere på at understøtte for at sikre fremdrift, tryg overdragelse og vished for den samlede leverances status.Vi løste opgaven

Marie Bygballe Christiansen

+45 5150 2080


Marie er juniorkonsulent og bistår med en lang række research- og kommunikationsopgaver, workshopstøtte samt dokumentation.


Bjarne Hansen

+45 5148 9103


Bjarnes faglige spidskompetencer og erfaringsbase ligger på avanceret arkitektur-udvikling og med særlig vægt på processen omkring specifikation, tilbudsgivning samt implementering af større it-systemer.

Anni Markussen

+45 3011 2326


Anni yder projekt- og implementeringsstøtte til projekter med stærke kompetencer inden for overblik, samarbejde og fremdrift. Anni yder også processstøtte, fx. ITIL, med stor erfaring omkring incident-, change- og problem management.

Vil du vide mere?