Servitization – Skiftet fra produkt til service gennem IT

Lakeside og SET bliver klogere på “servitization” i Cambridge.

I disse år skifter fokus for mange forretningsarkitekturer fra produktion til service. Begreber som ”servitization” markerer således et skifte i den måde virksomheder driver forretning på. I stedet for at fokusere på udviklingen og overleveringen af et givent produkt, vil mange virksomheder gennem en servitization-strategi, i stedet for at levere produkter, nu levere services. Med henblik på at blive klogere på servitization-begrebet drog Lakeside i oktober 2014 tre dage til Cambridge med en håndfuld engagerede virksomheder.

Som et led i samarbejdet med SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) drog Lakeside, repræsenteret af Bent Bilstrup, d. 14-16 oktober til Cambridge University i England for at nærstudere servitization begrebet. Den tre dage lange tur var planlagt i tæt kontakt med Cambridge Service Alliance’s ledende skikkelse Andy Neely, og tog os omkring the Cambridge Institute of Manufacturing (IfM), samt en række af Cambridges karakteristiske bygnings- og parkattraktioner.

Delegationsturen med temaet ”from Product to Service” blev udgjort af SET og seks af deres samarbejdsvirksomheder der arbejder på et servitization-koncept. Fælles for disse virksomheder er, at de alle er i færd med at ændre deres produktfokus til et langt mere servicebaseret koncept. Omdrejningspunktet i den forvandlingsproces er, at udvikle en infrastruktur der tillader at bruge det solgte produkt som en platform, til også at sælge services.

 

IT som katalysator

Service-innovationer er ikke et nyt, men et voksende begreb. På trods af at begrebet har været i brug siden slut 80’erne, så er det først med IT som katalysator, at servitization-forretningsmodeller for alvor har vist deres potentiale. Koncepter som Big Data er i høj grad med til at muliggøre nye services og teknologier, der kan øge værdiskabelsen for en række virksomheder og deres produkter. Som professor Andy Neely pointerede under ét af sine oplæg, så er servitization-strategier ofte et resultatet af en række nye alliancer og samarbejder, hvor nye værdistrømme bliver skabt, og der bliver stillet krav om at man vil og kan dele data, der understøtter udviklingen af nye services og markeder.

 

IT-som-katalysator_500

Deltagerne diskuterer it som katalysator for servitization

Hvad enten man har leveret et produkt, eller man allerede leverer services – fx it-støttefunktioner til sundhedsydelser – så er ens service-begreb under forandring i disse år. At understøtte og udbygge værdiskabelsen af ens service er et komplekst foretagende, og involverer uden undtagelser en omfattende IT-infrastruktur, og dermed er en væsentlig kompetence omkring it-arkitektur også nødvendig. Fx skal man til at holde styr på, ikke bare sine egne data og produkter, men også produkter og informationsstrømme fra partnere.

 

Lad Lakeside facilitere din servitization-proces

På trods af at servitization-transformationen introducerer og præsenterer mange organisationer for en række nye ubekendte, så rummer dette skifte mindst lige så mange muligheder. For at opdage og udnytte disse muligheder kræver det dog, at din IT-infrastruktur er gearet til at håndtere nye inputs og generere nye outputs. Hos Lakeside har vi opbygget et sæt af kompetencer, der gør os i stand til at rådgive din virksomhed om den forandringsproces, som din forretningsarkitektur vil undergå ved skiftet til en servitization-strategi. Ved brug af en række konkrete værktøjer og teknikker står vi klar til at forberede jeres IT-infrastruktur på en fremtid, der rummer en række spændende muligheder for de kernekompetencer I har.

Bent Bilstrup
Bent Bilstrup
Bent arbejder primært med generel projektstøtte, teknologiundersøgelser og technology roadmapping – dvs. udarbejdelse af ledelsesstrategisk beslutningsgrundlag.